هم اکنون تنها با چند کلیک یک وب سایت رایگان داشته باشید

http://www.
تلاش مجدد
تاکنون 0 20387 وبسایت در سرویس ثبت شده است
سر فصل آخرین مطالب وبسایت های سرویس را مشاهده نمایید بیشتر بیبینید
 • خدمات

  خدماتخدمات،خدمات مسافرتی ، چاپ و تبلیغات  ، خدمات بازرگانی ،   حمل و نقل  ،  مشاوره   ، زیبایی و بهداشت ، خدمات مجالس   ، تعمیرلوازم ،  سیستم حفاظتی ، خدمات منزل ،خدمات پزشکی ،   باشگاه ورزشی،https://tapish.ir/category/5/services/

 • معجزات جدید قرآن 2

  بنام خداوند بخشاینده و مهربانمعجزات جدید قرآن و زمین شناسیهمه چیز در زمین بازگشت دارد و قابل بازیافت است ، از جمله مهمترین بازگشتها در بازگشت فصلها است که باعث زنده شدن پس از مرگ گیاهان و زمین میشود ، و تکرار و بازگشت شب و روز که باعث زنده شدن و مرده شدن موقت برای خواب میشودماده ای را دانشمندان ژاپنی کشف کرده اند که (متالوژنودز) نام دارد ، این ماده ای است که مخ انسان و حیوان به مقدار بسیار کمی ترشح میکند.این ماده پروتئینی دارای گوگردی میباشد که به راحتی با روی و آهن و فسفر مخلوط میشود این ماده برای زنده شدن اندامهای از بین رفته و مرده بسیار مهم است، برای تقویت قلب و تنظیم تنفس، ترشح این ماده از مخ ، بعداز سن 15 تا 35 سالگی در انسان افزایش می یابد و بعداز این سن تا 60 سالگی ترشح آن کم میشود بنابراین این ماده در انسان باعث بازگشت سلامت و زندگی است و مقدار آن بسیار کم است از این رو گروهی از دانشمندان ژاپنی اقدام به جستجوی این ماده ی سحرآمیز که باعث از بین رفتن عوارض پیری میشود در میان گیاهان کردند و تنها وتنها این ماده جادویی را در میان دو گیاه پیدا کردند (انجیر و زیتون) و پس از آنکه فهمیدند قرآن در 1400 سال پیش تنها به اسم این دو گیاه قسم یاد کردند مسلمان شدند(قسم به انجیر و زیتون که انسان در بهترین زمان خلق شده است) و دانشمندان متوجه شدند که این دو اگر با ترکیب مناسب نباشد خاصیت خود را از دست میدهند،بهترین ترکیب خاصیت جادویی آن یک دانه انجیر است و هفت دانه زیتون و متوجه شدند که در قرآن در مورد اسم این گیاهان یک بار در مورد انجیر اشاره شده و شش بار در مورد زیتون و یک بار هم در سوره مومنون به صورت اشاره به زیتون، که سرهم هفت مرتبه میشود و وقتی متوجه شدند در 1400 سال پیش قرآن کشف امروز آنها را میدانسته مسلمان شدند.به تازگی با پیشرفت علم دانشمندان متوجه شدند برخی از گیاهان استوایی فرکانسهای مافوق صوت از خود صادر میکنند که فقط با دستگاههای پیشرفته قابل ثبت است و بعداز سه سال تحقیق متوجه شدند که این پالسهای مافوق صوت به الکتریسیته نوری تبدیل شده اند و بیش از صدمرتبه در ثانیه تکرار میشوند ، یک تیم آمریکایی در برابر یک تیم علمی در انگلیس آزمایشی کردند و در زمان انجام آزمایش یکی از گروه علمی در انگلیس که یک دانشمند مسلمان هندی بود گفت: ما مسلمانان این مسئله را در 1400 سال پیش تفسیر کردیم دانشمندان از شنیدن این حرف بسیار حیرت زده شدند و اصرار کردند که آنرا برایشان شرح بدهد، دانشمند مسلمان این آیه را قرائت کرد (وهیچ موجودی نیست که خدا را به پاکی ستایش میکند ولی شما ذکر ستایش اورا فهم نمیکنید ، خداوند بردبار و بخشنده است) زمانیکه اسم خداوند را بیان کرد پالسهای مافوق صوت به الکتریسیته نوری تبدیل شد و بر روی مانیتورها ظاهر گردید و همه از دیدن این معجزه حیرت زده شدند و برخی ایمان آوردند و برخی معجزه را فهم نکردنددر سوره انبیاء آیه (31): ما کوهها را محکم بر روی زمین فرو بردیم به گونه ای که زمین زیر آن نتواند حرکت کند و کوهها را همچون میخهایی بنا کردیم.به تازگی کشف شده که فقط بخش کوچکی از حجم کوهها در سطح زمین قرار دارد و قابل دیدن است و ریشه های کوهها کیلومترها در اعماق زمین همانند میخهای عظیم در زمین فرو رفته است و از   لرزش زمین و ترسیدن اهلش جلوگیری میکنداین یافته ی علمی زمین شناسان تا چند دهه ی پیش برای انسانها پوشیده بود ولی قرآن بطور مطلوبی آنرا در گذشته بیان فرمود که معجزات جدید قرآن به حساب می آید.در سوره رعد آیه (41): آیا ندیدید که ما پیوسته به سراغ زمین می آییم و از اطراف آن کم میکنیم و خداوند حکومت میکند و هیچکس را قدرت جلوگیری آیات حق او نیست پیوسته در زمین گاز و گرما و انرژی و بخار آب وتوده های خاک از جو زمین خارج میشود و رفته رفته از اندازه زمین کاسته میشود به شکلی که زمین شناسان حساب کرده اند که زمین در آغاز پیدایش خود تقریبا دوهزار برابر بزرگتر از حجم کنونی بود. این آیه با کشف علم امروز قابل فهم است ولی در گذشته نمیدانستند که چگونه از اطراف زمین کم میشود ، چون نقطه پایانی مشخص نبود و فهم نمیکردند که زمین گرد استسوره رعد آیه (3) : ما از آسمان آبی فرستادیم که با آن گیاهان جفت آفریده شده اند و انواع میوه ها را هم در دو جنس پدید آوردیم انسان از دو جنس نر و ماده آفریده شده است ، حتی دسته ای از گیاهان که تک جنسی هستند در اندامهای خود اعضای نرینه و مادینه را دارند و دو جنس دارند و اشاره قرآن به کشف امروز دانشمندان در نرینه و مادینه و جفت بودن هر گیاهی خود معجزه است .سوره انعام آیه (99): و اوست کسیکه از آسمان آبی فرودآورد پس بوسیله آن هرگونه گیاه را زنده کرد و از آن سبزی خارج ساختیم که از آن دانه های متراکمی میسازیم به درختان که میوه ی آن تشکیل میشود مثل درخت خرما باغهای انگور ،زیتون،انار و غیره .... نگاه کن در این اشاره ها برای مردمی که حق را فهم کنند نشانه ها پیداست.خضرا به معنی سبز است و برخی از مترجمان به اشتباه آنرا بدلیل خارج شدن میوه به معنی جوانه سبز ترجمه میکنند که معنی عربی جوانه سبز میشود((البراعم الخضرا)) در دیکشنری میتوانید تحقیق کنید این یعنی وقتی علم و دین پیشرفت میکند علمهای پنهان ، مشخص میشوند در حالیکه در قرآن اشاره شده بود ولی قابل فهم نبود .کلروفیل ماده شمیایی سبزرنگی است که مواد غذایی مورد نیاز درختان را درست میکند وظیفه ی اصلی سبزینه این است که نور آبی و قرمز را جذب کند و عمل فتوسنتز را انجام دهد که باعث جذب انرژی خورشید میشود و بوسیله آن برای تولید غذای گیاهان و حاصل آنها که همان میوه ها است ساخته میشود واکثر گیاهان و سیانوباکتریها آنرا دارا هستند و رنگ سبز گیاهان بخاطر وجود سبزینه است که بدون وجود آن هیچ میوه ای تولید نمیشود در زمان نزول قرآن علم گیاه شناسی و میکوسکوپ وجود نداشت که ساختار گیاهان را مورد مطالعه قرار دهد این یعنی معجزه و علم که در گذشته وجود داشت ولی قابل فهم نبود و اشاره به نامحدود بودن معجزات و علم قرآن داردسوره بقره آیه (29):و اوست کسیکه همه چیز را در زمین و آسمان خلق کرد و آنها را در هفت لایه ترتیب داد . او به همه چیز دانا است.زمین شناسان به تازگی کشف کردند که زمین هم از هفت لایه تشکیل شده است.سوره نمل آیه (68): پروردگار به ذهن زنبور عسل وحی کرد(اتخذی) (زنبور ماده) که از طبیعت خانه هایی برای خود درست کنید در این آیه از قید مونث برای خطاب به زنبور اشاره شده است و این به تازگی کشف شده که اولین بار یک زنبور ماده و تعدادی سرباز محافظ از کندوی قبلی مهاجرت میکنند . این مسئله اولین بار حدود 300 سال پیش کشف شد ، حال آنکه بطور ماهرانه 1400 سال پیش در قرآن جاسازی شده بود ، و زنبوران پس از خروج با الهامی که به ذهن آنها میشود به کندوی خود بازگشت میکنند . در حالیکه قبل از آن فکر میکردند در رأس زنبورها یک شاه زنبور نر است ولی با دستگاههای پیشرفته متوجه شدند در رأس زنبورها یک زنبور ماده وجود دارد.سوره حدید آیه (25) :ما آهن را نازل کردیم و در آن قوت شدیدی است تا که بدانند چه کسی رسولان را هدایت میکندآهن در زمین تولید نمیشود و توسط شهاب سنگها به زمین حمل شده است و نازل شدن آهن از آسمان به زمین که به تازگی کشف شده است در قرآن توضیح داده شده بود.سوره نمل آیه (16): سلیمان از داوود میراث یافت و گفت: ای مردم ما زبان پرندگان را تعلیم یافتیم و از هر علمی به ما داده شده است و در آیه اصلی کلمه (منطق) بکار رفته است که ریشه کلمه نطق است. بعضی از پرندگان میتوانند 2000 نوع آهنگ برای جفت مخالف خود اجرا کنند . همچنین کیفیت صدای پرندگان هنگام جفت گیری و تعیین قلمرو، متفاوت استدرواقع تحقیق شده که نطق و صحبت میکنند  این آیات زمانی نازل شده که هیچ دانشکده ای برای مقایسه صدای پرندگان در موقعیتهای مختلف وجود نداشت و مردم تنها صدای پرندگان را متوجه میشدند و از هشدارها و صحبتهای آنها آگاه نبودندپس اشاره به صحبت کردن پرندگان با نطقهای بسیار زیاد ثابت شد و در گذشته قرآن آن را اشاره کرده بود ولی فهم نمیشدو در اشاره ای دیگر به حضرت داوود (ع) اشاره شد در این معجزه که ایشان در کتاب مزامیر یا زبور در مورد زنده شدن پس از مرگ در دنیا به امر خدا نوشتند  و بعد از ایشان حضرت عیسی (ع) مردگان را در دنیا به امر خداوند زنده میکردند و این باعث شد که امروز در دنیا بسیاری به تناسخ ایمان داشته باشند که شباهت به رجعت در زنده شدن پس از مرگ دئر دنیا دارد  حضرت داوود (ع) به دوازده و آخر زمان و منجی عالم زیاد اشاره کردند همانند حضرت نوح (ع) که در لوحی در کشتی اسمهای رسولان ما شیعیان را نوشته بودند و همانند جسد فرعون باقی مانده است ، میتوانید در اینترنت جستجو کنیددر سوره حج آیه (5) : مردم اگر درباره زنده شدن پس از مرگ در شک هستید ما شما را از خاک آفریدیم ---->(همه بعد از مرگ وقتی که به خاک تبدیل شدند از خاک آفریده شده اند و آیه محدود به حضرت آدم نیست و برای همه اعلام شده است و مربوط به رجعت با آب نطفه برای همه میشود وقتی که جسمشان به خاک تبدیل شد و روحشان تا قبل از قیامت امتحان میشود )----> سپس از نطفه سپس از علقه پس به خلقت کامل یا ناقص و  مدتی معین در رحم  قرار میدهیم  آنگاه شما را از رحم بیرون می آریم تا به حد رشد کمال برسید و برخی از شما میمیرید و برخی به پیری میرسید به گونه ای  که پس از علم چیزی از آن را فهم نمیکنید سپس خلقی نو آفرینیم (از خاک و آب ) زمین را خشکیده و مرده می بینید و چون آب برآن فرود می آوریم  به حرکت در می آید و زنده میشود در قسمت آخر آیه خداوند دقیقا به موضوع حرکت برآونی ذرات اشاره کرده است که بعد ورود ذرات آب به خاک در نتیجه برخورد ذرات آب با مولکولهای خاک مولکولهای آب به حرکت در می آیند در حالیکه رابرت براون در سال 1827 به حرکت و تغییر آب بعد از وارد شدن خاک  اشاره کرد ، البته به تازگی هوشمندی آب هم ثابت شده است که خود در قرآن اشاره شده بود و معجزات جدید قرآن استقرآن 1400 سال پیش ، از این موضوع علمی پرده برداشته است . رابرت براون زمین شناس هنگامیکه با میکروسکوپ به گرده های گیاه معلق در آب نگاه میکرد متوجه حرکت ذرات در آب شد ولی نمیتوانست توجیهی برای آن پیداکنداتم و مولکول بسیار پیشتر از آن شناخته شده بودند اما  انیشتین بود که چند دهه بعد در 1905 مقاله ای منتشر کرد و توضیح داد که حرکتی که مشاهده کرده در نتیجه برخورد آب با گرده ها ی خاک بوده است . نیروی حاصل از برخورد گرده ها به تکرار بازگشت میکند و ذره در زمانهای مختلف ممکن است از یک سمت بیشتر مورد ضربه قرار گیرد تا از سمت دیگر که هردو موجب تکرارحرکت ذرات میشود و این کشف بزرگ به افتخار رابرت براون به نام او نامگذاری شد و خود معجزه ای است که اشاره به رجعت با آب و خاک داردزنده شدن با آب پس از مرگ وقتی که تبدیل به خاک میشویم و علقه و روحی که   زنده است و امتحان میشود سوره النازعات آیه (7)  : ( آنروز که لرزنده بلرزد و از پی آن لرزه ای افتد) : برداشت سطحی از این آیه مفهوم زلزله را میدهد ولی در آیه ششم به لرزیدن در لرزنده اشاره شده در ادامه آن به لرزش تمام اتمها اشاره شده، این مسئله در فرپاشی زمین نیز ممکن است لرزش ابتدا از یک نیرو برای لرزه آغاز شود و به همه لرزه ها منتقل میشود مانند جنبش پوسته ی زمین یا آب، در حالت طبیعی هم وقتی ذره ای می لرزد باعث لرزش سایر ذرات میشود و در سخت ترین اشیاء هم لرزش و حرکت وجود دارد که به تازگی کشف شده است سوره النساء آیه (56) : بزودی آنهایی را که به آیات ما کفر ورزیدند در آتشی در می آوریم که هرچه پوستشان بریان گردد پوستهای دیگری بوجود آوریم. در علم جدید مشخص شده است که عصبهای درد در سوختگی درجه اول و دوم است و اگر سوختگی عمیق باشد دیگر احساسی درد وجود ندارد این آیه اشاره دارد به زنده شدن پس از مرگ در جسمهایی که به تکرار بدنشان متولد میشود و در جسمهای مختلف عذاب میکشند و خداوند توانا و حکیم است ( مربوط به جهنم میشود ورجعت ) در سوره ی التکویر آیه (18) : سوگند به شب (پشت گرداند) ، سوگند به صبح چون (دمیدن گردد) اشاره قرآن به عمل فتوسنتز گیاهان در صبحگاه به تازگی کشف شده است که فتوسنتز در صبحگاه اتفاق می افتد ، در هنگام شب دما پایین می آید و عرق کردن گیاهان کمتر میشود و گیاهان به خواب میروند و فتوسنتز زمانیکه تابش خورشید بسیار کم است ، در سپیده دم برگها شروع به عرق کردن میکنند و دی اکسید کربن را تنفس می کنند و از خود اکسیژن منتشر میکنند و حیات ما وابستگی کامل به  اکسیژن در فتوسنتز دارد. آیا به آب نمی نگرید که چگونه با آن مردگان را زنده میکنیماین اشاره به هوشیاری و خاص بودن آب در قرآن به چیزه خاصی در آب اشاره میکند که باعث زنده شدن میشود و حقایق زیادی در آن وجود دارد که باید به آن توجه شوددر سوره غاشیه آیه (17) : آیا نمیتوانند ببینند شتر روی چه حسابی آفریده شده است؟( اشاره به موضوع خاص) به تازگی بعداز کشف ابزار جدید متوجه شدند که ساختار بدن شتر متفاوت با دیگر حیوانات است ولی در گذشته مردم فکر میکردند که شتر حیوانی مقاوم وصبور در سختی است     (1) داخل دهان شتر از پوست سخت پوشیده شده که میتواند گیاهان خشک و خاردار را بخورد و زخمی نشود.    (2) مژه های آن خیلی پرپشت و به هم چسبیده است که باعث میشود شن به چشم او نفوذ نکند.3) گوشهای آن کوچک و پوشیده از موههای پرپشت و به هم چسبیده است که جلوی ورود شن را میگیرد.4) پوسته سوراخ بینی آن خیلی سطح پهنی دارد که شن وارد بینی آن نمیشود ولی رطوبت لازم برای تنفس را از هوا میمکد و جذب میکند.5) کوهان آن محل ذخیره انرژی است در ضمن اینکه چربی آن لایه ای برای جلوگیری از گرما نیزاست.6) سمت کمر آن باریک است که باعث میشود تا تابش آفتاب به قسمت کمی از بدن وی بطور موثر بتابد و پوست پشمی او بخش عمده ی تابش گرما را خنثی میکند، به این ترتیب شتر میتواند گرمایی را که خیلی از حیوانات را میکشد تحمل کند در حالی که از پستانداران است.7) کلیه های او قسمت زیادی از آبهای مصرف شده را دوباره بازگشت میدهد  به این خاطر ادرار او غلیظ است .8) پوست پشمی او باریک و نرم است، که هم گرما را خنثی میکند و هم بدن را خنک میکند.9) روده های آن سلولهای جذب آب دارد این سلولها قسمت زیادی از آب مصرف شده موجود در غذای روده را جذب میکند و برای بدن نگه میدارد و مدفوع آن خشک است.10) وقتی ادرار میکند دم خود را میجنباند تا ادرار به پاها پاشیده شود با این کار خود را مرطوب و به خنک شدن خود کمک میکند.11) شکم وی خیلی بزرگ است و میتواند 200 لیتر آب بنوشد علاوه برآن مجراحها و منابع ذخیره آب نیز دارد که هنگام آب خوردن آنها را نیز پر میکند.12) مجرای خون وی در زیر گردن و پاها و پهلوها قرار گرفته است که همانند رادیاتور عمل میکند و سرخرگها در زمان تقریبی معادل یک دویست هزارم اکسیژن حجم واقعی ، بازهم میتوانند اکسیژن را به نقاط مختلف بدن منتقل کنند ودر شرایطی که پستانداران خفه میشوند شتر زنده میماند.13) تکیه گاههای وی درحال نشسیتن بروی زانوها و سینه ازلایه های کلفت پوست مرده تشکیل شده است این لایه گرما را خنثی میکند و باعث میشود بدن شتر زخم نشود.14) کف پهن پای اوبه یک قشر شاخه ای مجهزشده که باعث میشود در شن و ماسه فرو نرود و پا را در مقابل گرما و سنگهای تیز محافظت میکند.15) درجه حرارت بدن او میتواند خیلی تغییر کند ضمن اینکه  ازپستانداران است حرارت بدن او بین 34تا 42 درجه در تغییر است که دمای بالایی است و وقتی که دما بالا میرود تا دمایی مشخص نیاز به عرق کردن برای خنک شدن ندارد و در مصرف آب بدن خود صرفه جویی میکند. کسانیکه میگویند دلیلی برای وجود خدا نمیبینند قرآن آنها را به مطالعه ی پدیده های طبیعی مراجعه میدهد ، انتخاب شتر از میان سایر حیوانات به این معنی است که تواناییهای خاصی دارد و امروز اطلاعاتی که از بافتهای بیولوژیکی شتر داریم نشان میدهد  خلقت شتر متفاوت است و حساب کتاب دارد که امروز قابل فهم است در حالیکه مردم در گذشته فکرمیکردند شتر بدبخت شرایط را تحمل میکند و متوجه چیز خاصی در بافت اندامهای شتر که باعث بازگشت او از صحرا میشود نبودند .معجزات جدید دیگر قرآن ، اشاره به چگونگی رجعت با آب نطفه دارد میتوانید در اینترنت جستجو کنید  بنام خداوند بخشاینده و مهربانمعجزات جدید قرآن و جنین شناسیدر زمانیکه هیچ دستگاه رادیولوژی وجود نداشت به معنی علقه اشاره شده است (علقه به عربی یعنی آویزان ، زالو ، چسبنده) که فقط با پیشرفت علم و دستگاههای امروزی قابل فهم و مشاهده است و با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیست، شاید مادر در آن زمان خودش از بارداری خبر نداشته باشد.سوره قیامت آیه(4) : آیا انسان میپندارد که هرگز استخوانهای  او را جمع نخواهیم کرد ؟ آری ماقادریم که حتی خطوط سرانگشتان او را ساخته و مرتب کنیم. در زمانیکه قرآن نازل شد کسی اثرانگشت را نمیشناخت و اشاره به خطوط و اثرانگشت در قرآن اشاره به خاص بودن آن دارد که نزدیک و دو قرن است که اثر انگشت کشف شده است و از معجزات جدید قرآن است که برای کشف مجرمان و دیگرحالات از آن استفاده قانونی میشود و هرانسان اثر انگشت خاص خود را دارد که در کل دنیا هیچ اثر انگشتی با اثر انگشت او مطابقت ندارددر سوره زمر آیه (6) : ( خدا شما را از نفسی واحد آفرید و در تاریکیهای سه گانه خلق کرد(در رحم مادر)  این است پروردگار ، فرمانروایی از آن اوست خدایی جز او نیست پس چگونه بازگشت میکنید؟(اشاره به جنین برای رجعت به دنیا) در زمان نزول قرآن دستگاههای رادیولوژی وجود نداشت که این سه لایه شناسایی شود و این سه تاریکی در رحم مربوط به سه کیسه میشود که امروز با پیشرفت علم قابل فهم است (اشاره قرآن به پرده های جنینی که در نتیجه تقسیم تخمک به سه لایه نازک است که تازه کشف شده و اشاره به نفس واحد اشاره است به قبل از شکل گیری جنسیت جنین در هفته بیستم ) اشاره قرآن به دی ان ای که توسط فرانسیس که یک دانشمند جنین شناس بود در سال 1953 کشف شد بخاطر این کشف در سال 1962 موفق به دریافت جایزه نوبل شد سلول بدن بدون دی ان ای هیچ عملکردی ندارد و عملا مرده است در سوره انبیاء آیه (37) : انسان از عجل آفریده شده است ، آیات خود را در آینده به شما نشان خواهیم داد بنابراین بیتابی نکنیدبرای تشخیص هویت از دی ان ای استفاده میشود و به گذشته ی روح هر انسان مربوط میشود ، مثل اثر انگشت یا استعدادها یا شخصیت انسانها که از قبل از به دنیا آمدنشان در جسم شکل گرفته است انسانها امیال و شخصیتهای مختلفی دارند و شرایط زندگی آنها از این رو به حکمت خداوند مربوط میشود  نکته جالبی که در این آیه اشاره شده است : اینکه در آینده آیات خود را به شما ثابت میکنیم و از عجل آفریده شدن انسانها در رجعت کشف خواهد شد و این آیه DNAرا تصدیق میکندمیتوانید اطلاعات بیشتر را در اینترنت جستجو کنید شناخت فسیلها و اندامها و شناخت سلولها در کشف حقیقت و شناخت خانواده از نظر قانونی همانند اثرانگشت است DNA و اثرانگشت و ژنتیک و کروموزونهای جنسی و استعدادهای هر انسان با گذشته ی روح او در ارتباط است و به رجعت روح هر انسان در جسمهای مختلف اشاره میکند .  در ضرب المثلهایی آمده در مورد زن و شوهر که خداوند عجب در و تخته را با هم جور میکنددر قرآن در سوره شورا آیه (11): زمر آیه (6) اشاره شده است که از نشانه های قدرت خداوند این است که برایتان از جنس خودتان همسرانی آفریدیم تا با ایشان آرامش گیرید و در میان شما مهربانی نهاد برای شما همسرانی قرار داد از جنس خودتان و از آن همسران فرزندانی و از آن فرزندان ، فرزندزادگانی نیز نازل فرموده است.در دانشگاهی در علوم رفتاری ، مطالعه ی جدیدی از 825 زوج بصورت تصادفی که با افراد غریبه مورد مقایسه قرارگرفته انجام شد براساس این نتایج تشابه ژنتیکی زوجین  ، با دیگران بیش از افراد غریبه استنتایج از پژوهش، روی هفت میلیون چند شکلی نوکلئوتیدی نشان میدهد که افراد بطور ناخودآگاه همسرانی انتخاب میکنند که از لحاظ ژنتیکی شبیه آنها هستند اما هنوز مشخص نیست که این فرآیند چگونه در افراد انجام میشود اما به نظر میرسد که ژنها در انتخاب همسر دخالت دارد   در سوره مومنون آیه(12) : به یقین انسانها را از نوعی گل آفریدیم، هنوز کشف نشده است که چگونه همه ما انسانها که از آب نطفه خلق شده ایم خداوند در قرآن میفرمایند: همه انسانها از نوعی گل خلق شده اندما انسانها را از نوعی خاک خلق کردیم پس اورا نطفه ای در جایگاه استوار قرار دادیم(13) آنگاه نطفه را بصورت علقه و پس آن علقه را گوشت پاره و آنگاه آن گوشت پاره را استخوانهایی ساختیم  آنگاه استخوانها را با گوشت پوشاندیم آنگاه باز از نوع خلق کردیم و خلقی جدید پدید آوردیم ( رجعت با آب نطفه برای امتحان اشرف مخلوقات) آفرین به خداوند که بهترین خلق کننده است(14) همانگونه که در قرآن شرح داده شد بعداز لقاح یا لقاء ، جنین ، ابتدا بصورت یک قطعه ی گوشت در می آید و پس از آن استخوانها تشکیل میشود و در مراحل بعد در قرآن اشاره شده که استخوانها را گوشت میپوشانیم و چشمها و دستها،عصب، قلب و غیره ...پدید می آیند  موضوع جالب این است که در زمانهای گذشته تصور بر این بود که ابتدا استخوانها تشکیل میشود و پس از آن گوشت به دور آن تشکیل میشود اما قرآن در بیش از 1400 سال قبل که هیچ دستگاه رادیولوژی وجود نداشت به این نکته اشاره کرده است که اول گوشت پاره تشکیل میشود و بعد استخوان شکل میگیرددر سوره الیل آیه (3) : سوگند به آنکه نرینه و مادینه را آفرید، به تازگی کشف شده است که جنسیت بچه از پدر مشخص میشود در چند آیه به این موضوع بطور مستقیم اشاره شده است.در حالی که در گذشته ، زنان را بسیار مورد سرزنش قرار میدادند که چرا فرزند دختر به دنیا آوردیدر سوره الطارق آیه (7) : انسان از چه چیز خلق شده از آب نطفه ی جهنده خلق شده از صلب پدر و استخوانهای سینه ی مادر بیرون می آید . (جنسیت جنین از صلب پدر تشکیل میشود).اگر جنینی دارای ژن XY باشد پسر است و اگر دارای XX باشد دختر و قبل از هفته بیستم بارداری امکان مشخص شدن وجود ندارد کروموزون Y باعث میشود هورمون شکل گیری اندام مردانه از هفته هفتم به بعد ترشح شودباید کروموزون مردانه وجود داشته باشد تا جنین تبدیل به مرد شوددر گیاهان هم همینگونه است نوع تخم ، مشخص میکند چه گیاهی از خاک میروید (زنان شما کشتزارهای شما هستند )اوست آن کسیکه شما را از نفس واحدی آفریده است و جفت اورا از آن پدید می آورد تا با آن آرام گیرد و وقتی به او درآمیخت باردار شد و از خداوند فرزندی شایسته خواست(189) در این آیه خداوند ابتدا به نفس واحد اشاره میکند زیرا جنین  ابتدا دارای جنسیت نیست و بعداز چندهفته در رحم با ترشح هورمونها جنسیت جنین ، یکی از جفتها خلق میشود در ادامه همان جنسیت که از یک نفس واحد بدون جنسیت بوجود می آید توانایی بوجود آوردن جنین را بدست می آورد و از خداوند فرزندی میخواهددر گذشه بخاطر وجود نداشتن دستگاههای پیشرفته متوجه وجود نداشتن جنسیت در جنین نمیشدند که معنی نفس واحد را فهم کننددر هربار آمیزش جنسی از طرف مرد 500 میلیون اسپرم به طرف رحم زن روانه میشود و بیشتر آنها بدلیل مواد سمی که از رحم ترشح میشود ازبین میرود و تعدادی که مناسب باروری است پراکنده میشود و در پایان تعداد کمی از اسپرمها جز آن یک که به دنیا می آید از بین می روند و آن یک سلول تخم را تشکیل میدهد در سوره الیل آیه(6) به این مسئله اشاره شده است و سوگند به آنکه نر و ماده را آفرید(3) که همانند تلاش شما پراکنده است (در دفعات شکل گیری جنین و پراکندگی خلقت) (4)) اما آنکه خلق میکند و آنکه حق را منکر میشود) اوست کسیکه همه چیز را در زمین و آسمانها برای شما پراکنده کرد.  قرآن به پس گرفته شدن مواد ضاید جنین توسط جفت دررحم اشاره کرده است در حقیقت جفت در رحم کار کلیه و کبد و دستگاههای گوارشی و ریه را برای جنین انجام میدهد و همچنین جفت ، جنین را از مبتلا شدن به بعضی از عفونتهایی که مادر به آن مبتلا میشود حفظ میکند و عملکرد جفت یکی از معجزات خلقت میباشد که به تازگی کشف شده است .یک دانشمند یهودی که رئیس کانون تحقیقات آلبرت انیشتین است ویکی از بزرگترین دانشمندان علم ژنتیک است ، بعداز تحقیقات گسترده به این نتیجه رسیده است که بعداز گذشت سه ماه از جدایی جفت ، آثار زوجیت در طرفین از بین میرود و در آیات قرآن نیز- آمده است که زنی که طلاق گرفته باید سه ماه عده نگاه دارد تا پاک شود ، وی به این نتیجه رسیده است که دین اسلام کاملترین دین است. سوره یس آیه (8): ما در گردنهای آنها غلهایی قرار دادیم که تا چانه ها ادامه دارد و سرهای آنها را به بالا نگاه داشته است .نکته علمی این آیه این است که استخوانها که به غل یا زنجیر تشبیه شده اند دقیقا مانند قطعات زنجیر بطور جداگانه هستند و مثل قطعات زنجیر به هم پیوسته شده اند و این هفت استخوان را میتوان بطور جداگانه در نظر گرفت و تشبیه قرآن از دیدگاه علمی در مورد زنجیر دقیقا درست است  وظیفه این مهره های گردن نگاه داشتن سربه بالا است و حرکت سر را به عهده دارند و اگر مشکلی پیدا کنند نمیتوان سر را تکان داد.در سوره بقره آیه (22) : از تو در مورد عادت ماهیانه زنان میپرسند بگو آن رنجی است ، پس در هنگام عادت ماهیانه از آمیزش با زنان کناره گیری کنید و به آنان نزدیک نشوید تا پاک شوند.در سوره رعد آیه (8) : خدا میداند آنچه را که هر ماده ای در رحم بار میگیرد و آنچه را که از رحم ها میکاهد و آنچه را می افزاید و هرچیزی نزد خدا اندازه ای دارددر نگاه سطحی آیه اشاره به باردار شدن و به دنیا آمدن نوزاد داردو در نگاه علمی این آیه اشاره ی مستقیم به چرخه ی قاعدگی در زنان دارد. که در یک مرحله از آن بنام فازفولیک است که یک هورمون باعث افزایش ضخامت دیواره رحم میشود و امروز با دستگاه رادیولوژی قابل فهم است و در یک فاز دیگر بنام چرخه ی پریود یا قاعدگی که در طی هر 28 روز حدود هفت روز رخ میدهد که دیواره رحم زنان ریزش میکند و باعث خونریزی و درد میشود این بازگشت باعث خارج شدن تخمک و جایگزین شدن تخمک جدید در بدن زنان میشودبازگشت هورمون به رحم و بازگشت خارج شدن دیواره رحم یکی از تکرار شدنها و بازگشتها در طبیعت است همانند بازگشت شب و روز یا رجعت در انتهای آیه از نظر رادیولوژی به یک مقدار ثابت اشاره شده است که از نظر علمی صحیح است . افزایش و ریزش وزمان قاعدگی مقدار مشخص دارد و ریزش ضخامت رحم بین هشت تا بیست میلیمتر یک مقدار ثابت است و بیشتر یا کمتر نمیشود و در گذشته قابل فهم نبود و اگر در زمان عادت ماهیانه آمیزش انجام شود که این کارحرام شمرده میشود ، از نظرعلمی مشخص شده است که ، ترکیباتی به همراه بافتهای خونی که از بدن زن ترشح میشود ، در مردان باعث تخریب میشود و تخمکها را در تخمدان تغییر میدهد که باعث تغییر نرینه یا مادینه در مردان یا به تکرار باعث عقیم شدن مردان میشوددر سوره الاسرا آیه (36) :در چیزی که به آن علم نداری مخالفت نکن، زیرا گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهد شد (حق بیشتر در آن چیزی است که با آن مخالفت میشود ) تقدم سیستم شنوایی به سیستم بینایی در قرآن بارها اشاره شده است که با دستگاههای امروزی قابل فهم است، در زمان خواب گوشها در حال فعالیت هستند و اولین عضوی هستند که خلق میشوند و حتی به لایه های نردبانی گوش هم اشاره شده است که امروز فقط با دستگاههای پیشرفته قابل فهم است.در سوره طور آیه (38) : در مورد نردبانهای شنوایی انسان اشاره شده است ، مگر آنان را نردبانی است که با آن میشنوند پس شنونده باید دلیل قاطع و بر حق در مورد مخالفت خود بیآورد همانطور که در قرآن اشاره شده که قبل از این قابل فهم نبود و با پیشرفت علم قابل فهم و مشاهده شد در هلزون گوش ساختاری بنام نردبان دهلیزی ، نردبان میانی، نردبان صماخی وجود دارد که نردبان دهلیزی و میانی بوسیله غشاء راینسر و نردبان میانی صماخی از یکدیگر جدا شده اند و برای مشاهده با دستگاههای پیشرفته متوجه شکل نردبانی گوش میشویم. در سوره الطارق آیه (4) : اشاره شده است که هرکس در درون خود نیروی پشتیبانی دارد که هم مربوط به روح میشود و هم مربوط به جسم در مورد جسم سیستم ایمنی بدن روزانه نزدیک به میلیونها عوامل بیماری زا که وارد بدن ما میشوند که هرکدام میتوانند منجر به بیماری در بدن ما شوند پشتیبانی از بدن میکنند، عوامل مختلفی در بدن ما دست به دست هم میدهند که بدن ما را در مقابل بیماری محافظت کنند ، از جمله گلبولهای سفید و غیره که بدن را در برابر بیماریهای عفونی محافظت میکنند و 5 درصد خون بدن را شامل میشوند ، گلبولهای سفید در مغز و استخوان توبیده میشوند و تعداد آنها در هر سانتی متر مکعب خون هفت هزار است و در گردش خون شرکت دارند.در سوره هود آیه (56) : جنبنده ای نیست مگر اینکه خدا موی پیشانی او را میگیرد ، همان پیشانی دروغگوی خطا پیشه را، دانشمندان در یافته اند که قسمت پشت پیشانی جلوی مغز فعالیت زیادی را هنگام دروغ گفتن از خود انجام میدهد اشاره قرآن درمورد مرکز دروغگویی از قست جلویی مغز یکی از معجزات جدید قرآن است.در سوره اعراب آیه(172) : هنگامی که پروردگار خالق ، از پشته آدمها، آنها را گرفت و آنها را برخود گواه ساخت که آیا من پروردگار شما هستم؟ همه گفتند گواهی میدهیم که تنها شما خالق ماهستید تا قرن 19 علم جنین شناسی بسیار در سطح ابتدایی قرار داشت ولی 1400 سال قبل قرآن به این مسئله اشاره کرده است که محل تولید آب در پشت کمر مرد و زن قرار دارد ، کسانیکه با آناتومی جنسی آشنایی دارند میدانند که در کیسه هایی در پشت کمر انسان عوامل ساخت جنین مخصوصا در مردها انجام میشود که از طریق لوله هایی به مثانه برده میشود و در آنجا ذخیره میشود، اسپرم ها ضمن عبور از این لوله ها نیز بارور شده و باعث خلقت و جنسیت جنین میشوند. 

 • بیوگرافی مریم مقدم

  بیوگرافی مریم مقدممریم مقدم بازیگر ایران ساکن کشور سوئد است. او متولد سال 1348 در تهران است. اگر بخواهیم از تصحیلات او بگوییم، باید بگوییم که فارغ التحصیل رشته هنر های نمایشی در دانشگاه گوتنبرک است. از این حیث می توان گفت که او جزو بازیگرانی با تحصیلات عالیه می باشد.بازیگری را از سال 1372 با بازی در فیلم سینمایی بلندی های صفر به کارگردانی حسیتعلی لیالستانی شروع کرد. مریم مقدم در طول زندگی هنری خود مستند دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری را به طور مشترک با بهتاش صناعی ها ساخته است.مریم مقدم در یک سریال سوئدی به نام falet بازی کرده است.از دیگر کارهای سینمایی مرمی مقدم می توان به موریانه، برگ جان، احتمال باران اسیدی و چند کار دیگر اشاره کرد. گفتنی است که برای ساخت مستند دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری، مریم مقدم در جشنواره فیلم فجر، برنده جشنواره سینما حقیقت، جشن دنیای تصویر و جشنواره پراگ جایزه به ارمغان آورده است.

 • معجزات جدید قرآن 1

  بنام خداوند بخشاینده و مهربانمعجزات جدید قرآن اشاره به رجعت دارند رجعت یعنی ( بازگشت ) شیعیان اعتقاد به رجعت دارند ولی به چگونگی و زمان اتفاق آن علم ندارند که قرآن به صورت مجموعه ای از معجزات جدید ، به معجزه رجعت اشاره میکندو توضیح علم رجعت تا کنون مربوط به جهالت دوم در عصر ما بود و باید با آیات و احادیث بازگشت به دنیا پس از مرگ برای رجعت توضیح داده شود یعنی جاهلانه است گمان کنیم رجعت کنندگان از درون قبر خارج شوند،البته اهل عقل میدانند تا قبل از قیامت که زمان امتحان شدن اشرف مخلوقات است کسانی بعد از چندین سال از درون قبر بیرون نمی آیند  تا عالم غیب و دنیای پنهان روح پدیدار شودلطفا با استفاده از حقهایی که در تاریخ و طبیعت مشخص شده و عقل و آیات و احادیث به معنی رجعت توجه بفرماییداشاره رسولان همیشه به وجود زنده شدن و بازگشت پس از مرگ بود و از این بازگشت به زندگی پس از مرگ به عنوان معجزه استفاده میکردند تا مردم را از شرک به ایمان به قدرت خداوند راهنمایی کنندحقیقت رجعت چیست ؟  اشاره های قرآن به بازگشتهایی در آسمانها و دریاها و زمین و آفرینش با علقه است که معجزات جدید قرآن را که به تازگی کشف شده را تشکیل میدهدمعجزات جدید قرآن و نجوم شناسی به بازگشت مدارهایی از زمین و ماه و خورشید و ستارگان اشاره دارد که به دور خود بازگشت میکنند که به تازگی علم نجوم آن را کشف کرده است و آسمان بازگردنده که در زمان نزول قرآن مردم از آن آگاهی نداشتند حتی نمیدانستند زمین در حال حرکت استدر مورد بازگشتها در دریاها: که اشاره به بازگشت بخار آب به دریا و یا جزر و مد یا موج یا بازگشت پرندگان و ماهیها و غیره به بازگشت به محل تولید مثل خود و بسیاری بیشتر که در ادامه اشاره میکنیم مثل اشاره به شعله ور بودن کف اقیانوسها با مواد مذاب که در گذشته این حرکت و تکرار قابل فهم نبود ولی قرآن به دریای سراسر آتش اشاره کرده بودندکه تکرار آن ادامه دارد و بازگشت میکنددر مورد بازگشتها در زمین:  مثل زنده شدن آن پس از مرگ با بازگشت بهار و تکرار زنده شدن گیاهان و بازگشت روز ، هفته ، ماه ، فصل ، سال در واقع همه چیز در طبیعت بازگشت دارد  حرکت کوههای یخی و یا حرکت کوهها در سطح زمین و تکرار آن به دلیل حرکت پوسته زمین که در زمان نزول قرآن قابل فهم نبود و از معجزات جدید قرآن استدر مورد بازگشتها در تولد جنین ، که سوره علق اولین سوره نازل شده است و در کل سوره ها در مورد زنده شدن با آب نطفه و چگونگی آن در رحم اشاره شده است که معجزات جدید قرآن را تشکیل میدهددر مورد بازگشتها در آسمان و معجزات جدید قرآندر سوره الطارق آیه 11 اشاره شده است که: (السماء ذات الرجع) (قسم به آسمان بازگردنده) (الرجعت) یعنی  آسمان بازگشت دهنده در گذشته تصور کردند که منظور از آسمان بازگردنده فقط آسمانی است که بخار آب را بازگشت میدهد و باران را بوجود می آورد وبا پیشرفت علم متوجه شده ایم که نه تنها باران بازگشت میکند بلکه انواع سیگنالهای ماهواره ای و رادیویی و غیره به سمت آسمان فرستاده میشود و بازگشت میکند به طرف زمین که گیرنده های ما آنها را دریافت میکنند ،بازگشت روح انسان به آسمانها و نازل شدنش به جسم جنین و بازگشت انرژیهای مخرب خورشید که به سمت زمین می آید که یک لایه از هفت لایه ی اتمسفرآسمان باعث بازگشت آن میشوددر آسمان همه چیز بازگشت دارد ماه در مدار خود به سمت زمین بازگشت مکیند. خورشید،ستارگان،سیارات و حتی زمین که در آسمان است به مدار خود بازگشت میکند و بازگشت شب و روز و فصل را بوجود می آورد و در طبیعت دنیا همه چیز بازگشت میکند و در  آسمانها به این بازگشتها اشاره شده است که معجزه ی جدید قرآن در عصرمااست که در زمان نزول قرآن قابل فهم نبود و در زمان ما با پیشرفت علم این معجزات قابل فهم شده است.سوره الانبیاء آیه ی 43: اوست آنکسی که شب و روز و خورشید و ماه را پدید آورد  و هرکدام از این دو در مدار خود شناورند(اشاره به بازگشت در مدار در زمانی که مردم حتی نمیدانستند زمین گرد است و به دور خود بازگشت میکند ، این معجزه قرآن است که در زمان نزول قابل فهم نبود )سوره حدید آیه (25): ما رسولان خدا را با دلایل روشن فرستادیم و به آنها کتاب و سند نازل کردیم تا مردم برای حق قیام کنند و آهن را نازل کردیم( سوره ی حدید پنجاه و هفتمین سوره ی قرآن است و وزن اتمی آهن به تازگی کشف شده است که 57 است و عدد ابجد آیه 26 است و عدد اتمی آهن 26 کشف شده است )و اشاره شده است که آهن نازل میشود یعنی در زمین تولید نمیشود و کشف شده زمانیکه ستارگان به حرارت بیش از حد برسند منفجر میشوند و شهاب سنگها به زمین پرتاب شده  و آهن از آسمان به زمین نازل میشودسوره سبا آیه (10): وما به داوود از فضل خود نعمتی بزرگ بخشیدیم و ای کوهها و ای پرندگان با او هم آوا شوید و آهن را برای او نرم کردیم(دکلهای مخابراتی و اینترنتی در آینده ای نزدیک از نوعی پرنده مثل کبوتر برای حمل فرستنده ی اینترنت استفاده میکنندهمانطور که امروز با دکلهای آهنی این کار را میکنند و در زبور حضرت داوود (ع) اشاره به منجی عالم در آخر زمان و اشاره های مکرر به دوازده و اینکه انسانهای نیک وارث زمین میشوند که منظور از رجعت هم همین است و اشاره به زنده شدن پس از مرگ در دنیا ولی علم آن قابل فهم نبود و بعد ایشان حضرت عیسی (ع) به امر خداوند مردگان را در دنیا زنده میکردند که باعث بوجود آمدن اعتقاد به تناسخ شددرسوره انعام آیه (76) : درداستان حضرت ابراهیم (ع) ایشان به ستار ای نگاه کردند و به ماه و خورشید هم نگاه کردند و فرمودند چیزی که ازبین میرود خدای من نیست و چون شب به پرده افکند ، ستاره ای دید گفت: این خدای من است آنگاه ستاره از بین رفت ، گفت چیزی را که از بین میرود دوست ندارم(76)، بسیار جالب ، به این آیه توجه کنید شماره آیه 76 است و دقیقا به میزان سالهایی است که ستاره درخشان هالی در آسمان ظاهر میشود و متن آیه اشاره دارد به این ستاره ،که در هر 76 سال بازگشت میکند و ستاره دنباله دار هالی پرنور شده و مدت کمی باقی میماند.سوره یاسین آیه (40): نه خورشید به ماه رسد و نه شب به روز پیشی جوید که هرکدام در مدار بازگشت خود شناورند، این آیات زمانی نازل شده است که مردم حتی نمیدانستند زمین گرد است و بدون ستون به دور خود بازگشت میکنددر تمامی کهکشانها همه ستاره ها به دور سیاهچاله مرکزی در مدارهایی در چرخش و بازگشت هستند.سیاهچاله ها ستاره ها را با سرعت بالا به درون خود میکشند و پرتاب میکنند و در این بازگشتها ستاره مرده و زنده میشود. تعداد ماههای سال 12 ماه است و تکرار کلمه ماه در قرآن 12 مرتبه است سوره 2 آیه (185) دو بار، آیه (194) دو بار، آیه( 217) یک بار در سوره 5 آیه(2) یک بار،آیه(97) یک بار، در سوره 9 آیه( 36) یک بار ، سوره 34 آیه( 12) دو بار اشاره به دوازده دارد، سوره 46 آیه( 15) یک بار سوره 17 آیه( 3) یک بار که در این آیات معجزات ریاضی  علمی قرآن وجود دارد.در سوره یونس آیه (5): اوست که خورشید را نور اصلی و ماه را بارتابی قرار داد یعنی قرآن در چند قرن پیش میدانستند که خورشید از خود نور میدهد ولی ماه بازتاب نور خورشید است ولی مردم طبق معمول علم را درک نکردند و مسخره کردند و مردم تا همین چند قرن اخیر فکر میکردند زمین ثابت است و ماه و خورشید و ستارگان به دور آن میچرخند و زمین سطحی صاف  دارد .سوره انبیاء آیه (32): آسمان را سقفی محافظ قرار دادیم ولی آنها از آیات قرآن رو گردانند دور زمین پوشش هوای ضخیم قرار گرفته که عمق آن به 350 کیلومتر میرسد و فشرده از گازهای مختلف و فشار آب است و همچون سپری آسیب ناپذیر زمین را در برگرفته است و از ورود سنگهای آسمانی که به حد زیادی هم هستند و به سمت زمین می آیند و ازهمه طرف تهدیدی هولناک برای مردم هستند محافظت میکند و سنگها را بازگشت میدهند یا مسیر را تغییر میدهند (آسمان بازگردنده )سوره نجم آیه (1): قسم به ستاره وقتیکه از بالا به گودال فرو می افتد یا فرو میریزد، با پیشرفت علم آیه معنی پیدا میکند اختر فیزیک نظری جدید : سیاهچاله ها مرحله پایانی زندگی ستارها هستند و وقتی ستاره ای انرژی هسته ی خود را از دست میدهد تعادل ستاره به هم میخورد و به سمت سیاهچاله بازگشت میکند.اشاره به خورشید در قرارگاه خود در حرکت است یعنی اشاره شده که هم حرکت به دور مدار وجود دارد و هم حرکت به دور خود و مردم آیات را درک و فهم نمیکردند و به معنی بی توجه شدند و بیشتر خواندن قرآن به شکل مسابقه در قرائت بوجود آمد  وتوجه به معنی و عملکرد در قرآن کم کم بسیار کم و کمتر شدسوره الذاریات آیه (47): و ما آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و آنرا همچنان گسترش میدهیم (قرآن در 1400 سال پیش به گسترش کائنات اشاره کرده و اشاره کرد که گسترش آسمانها همچنان ادامه خواهد داشت )  در تحقیق گروه بین المللی از دانشمندان به این نتیجه رسیدند که گسترش انرژی تاریک در واقع گسترش کائنات هرگز متوقف نخواهد شد و کهکشانها در حال دور شدن از هم هستند همانند ستارگان و قاره های زمین و این گسترش 24 درصدی انرژی تاریک را ماده تاریک تشکیل میدهد که به نوبه خود اسرار آمیز است.سوره طلاق آیه (12): خداست که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز چیزی مانند آنها ( اشاره به لایه لایه های مختلف آسمانها که به تازگی کشف شده استسوره بقره آیه (29):خداست آنکه در زمین همه چیز را برای شما خلق کرد و به آفرینش آسمانها پرداخت و آنها را در هفت لایه ترتیب داد او به همه چیز قادر است، وقتی در مورد آسمان تحقیق کنید متوجه هفت لایه ی بازگرداننده ی اتمسفر تشکیل شده ی اولیه میشویم که این حقیقت ، امروز قابل کشف است و در گذشته قابل فهم نبود و در مورد زمین هم متوجه هفت لایه هسته شده اند و زمین شناسان با دستگاههای پیشرفته قادر به فهم و توضیح آن هستند که اشاره به وجود هفت لایه وجود معجزه ی قرآن است.ما هر چیزی را جفت آفریدیم (در جهان هستی و علم نجوم اشیایی بنام ستاره های دو تایی وجود دارند به صورتی که در بیشتر ستاره ها یک ستاره جفت یا یک ستاره هم دم را در فاصله خود دارند که در حال حرکت با ستاره بزرگتر است و جاذبه این ستاره هابرروی هم تأثیر گذار است).در سوره انبیاء آیه(21): اوست که شب و روز و خورشید و ماه را پدید آورده است وهرکدام از این دو در مدار مشخصی در بازگشت هستند .( اشاره به مدار که به تازگی قابل فهم است )سوره رعد آیه(3) : خورشید و ماه را رام گردانید که هرکدام تا مدتی مشخص در مدار خود بازگشت کنند ، در 1400سال پیش که مردم به افکار خرافی که زمین روی شاخ گاو است و گاو روی ماهی و در جایی سطح زمین که مسطح است تمام میشود و آنجا آخر دنیاست در خطبه ی (186) در نهج البلاغه امام علی (ع) به معلق بودن زمین در فضا بدون اینکه توسط نیرویی نگهداشته شود ، اشاره فرمودند زمین را خدا ایجاد نمود و آنرا نگاهداشت بی آنکه خدا را مشغول کند و زمین را در مداری بدون قرار ، استوار و بی هیچ پایه ای بر پا داشت بدون هیچ ستونی )( این کشف امام علی (ع ) از قرآن را در همین چند قرن پیش کشف کردنداین نشانه معجزه جدید قرآن است که در زمان نزول مردم درک نمیکردند و اگر کسی این موضوع را عنوان می کرد چون فراتر از فهم مردم بود به گوینده علم و حق ،دیوانگی را نسبت می دادند)در سوره نوح (15) : ( مگر نمیبینید که چگونه خداوند هفت آسمان را تودرتو و باهم و در هم آفریده است. دانشمندان پیش بینی میکنند که کهکشانهای راه شیری و آندرومرا برخورد خواهد نمود اشاره ی قرآن به این است و این را به تازگی دانشمندان کشف کرده اند و در گذشته این لایه ها قابل فهم نبود که کهکشانها در حال حرکت هستند ومعجزه ی جدید قرآن به حساب می آید.در سوره فصلت آیه (11): ( وبه آسمان پرداخت که به صورت دود و بخارآب بود(دخان) و به آسمان و به زمین فرمود رام شوید گفتند: تسلیم هستیم (درنقاطی از فضا بخارآب و یخ وجود دارد و کشف شده است که دودی به صورت دانه های گردو غبار در فضای کهکشانها وجود دارد (نکته ی بسیار زیبا این است که بخار آب  و این دودهایی که  گردوغبار هستند در تولد بعضی از ستاره ها نیز بسیار نقش دارند بخار آب نقش مهمی در شکل گیری ابر مولکولی که ستاره ها را میسازد داردیکی از بزرگترین منبع بخار آب کشف شده در جهان در فاصله ی دوازده میلیارد سال نوری زمین است که میتواند صدوچهل تریلیون بار تمام اقیانوسهای روی زمین را با آن بخار آبها پرکرد و دربعضی فضای بین سیاران خاک و سنگ پراکنده است به شکل دود و به تازگی کشف شددر سوره فلق آیه(1): اشاره میشود به آسمان نزدیک و ماده ی تاریک و انرژی تاریک بگو پناه میبرم به پروردگار سپیده دم از آنچه از تاریکی و از شرزمانیکه گرد هم درآیند دانشمندان کشف کردند که در جهان هستی انرژی تاریک درحال افزایش است و انرژی تاریک و ماده تاریک وجودارند که امروز قابل فهم است و در گذشته قابل مشاهده و اندازه گیری نبود.در سوره انبیاء آیه (12): برفراز شما هفت آسمان استوار بناکردیم (قرآن به پرتاب مواد مذاب و اشعه و مواد توسط ستاره ها و ابرنوع اخترها اشاره کرده که در جزر ومد دریاها تأثیر میگذارد یا اشعه خورشید را بازگشت میدهد که به تازگی دانشمندان توان فهم آن را با دستگاههای پیشرفته پیدا کردند.سوره الذاریات آیه(49) :و از هرچیزی جفت آفریدیم.شاید که متذکر شوید . آیا از هیچ خلق شده اید. نمیدانستید که آسمان ها و زمین به هم چسبیده بود و ما آنها را جدا کردیم و هرچیزی را از آب پدید آوردیم.سوره انبیاء آیه (30)  :هر روز با پیشرفت علم در طبیعت بیشتر متوجه حقیقت قرآن میشوید.انفجار بزرگ که در اول خلقت کشف شده به اسم مهابنگ یا بینگ بنگ که دانشمندان آنرا کشف کرده اند در قرآن هم اشاره شده که زمین و آسمان به هم چسبیده بودند و اشاره به انفجار بزرگ دارد که دانشمندان آنرا کشف کردند. در کهکشان شناسی کشف شده است که ستارگان و کهکشانها، همانند قاره های زمین ازهم فاصله میگیرند و در علم متوجه آن شدند که تمام کهکشانها قبل از انفجار بزرگ برای آفرینش دریک نقطه قرار داشتند همانند قاره های زمین که در حال دور شدن از هم هستند و بعداز انفجار ازهم دور شدند و انفجار بزرگ در عالم تنها انفجاریست که باعث نظم شده است و اشاره قرآن به آن و کشف دانشمندان نشانه ی معجزه است. سوره نور آیه (34) : آیا ندانسته اید که خدا ابر را به آرامی می آورد پس میان ابرها پیوند و آمیختن همانند جفت قرار میدهد تا آبی از آن بریزد و نزدیک است از روشنی و زیبایی برقشان چشمها را ببرد( در مورد جفت دربازگشت ابر وترکیب آب برای زنده شدن و زیبایی و رجعت و تکرار آن اشاره دارد).سوره النجم آیه (49): (اوست خالق ستاره ی شعری سپس نزدیکتر و نزدیکتر شد تا آنکه فاصله ی آنها به اندازه ی دو کمان یا کمتر میشود مثل تولید مثل) ( در هر 49 سال ستاره شعرا یمانی به هم نزدیک میشوند و در زمان نزدیک شدن ، آنها همانند کمان میشوند) ستاره شعرا و یمانی یک سیستم ستاره ای دوتایی هستند که با دستگاههای پیشرفته مشخص میشود و قرآن در 1400 سال پیش به این ستاره ها اشاره نمود و شماره آیه هم( 49) است همانند سالهای بازگشت ستاره ی شعرا یمانی و اینها هم جفت خلق شدند و همانند جفت به هم بازگشت میکنند و همانند جفت در زمان آمیزش و نزدیکی به شکل دو کمان میشونددر حیوانات و پرندگان هم برای بازگشت به محل تولد و مرگ و تولید مثلشان شگفتی هایی وجود داردتوضیحات بیشتر در مورد معجزات جدید و علمی و ریاضی قرآن را در اینترنت جستجو کنید  معجزات جدید قرآن و اقیانوس شناسیآبها تبخیر میشوند و به آسمان میروند و باز به دریاها باز میگردند موجوداتی در دریاها با دریافت سیگنال ها در جلوی مغز هدایت میشوند و راه خود را پیدا میکنند و به جاهای اول خود باز میگردند همانند پرندگان برای تولید مثل یا جفت گیری همانند کنترل شیطانی ذهن در پشت پیشانی به اسم ناصیه خطا پیشه و دروغگو که قسمت دروغگویی مغز است که از معجزات قرآن محسوب میشود که در گذشته قابل فهم نبودموجها به ساحل باز میگردندشور و شیرین و سرد وگرم و لایه های تاریک به جای خود بازگشت میکنند و از هم جدا هستندحرکتهای لایه های زمین در زیر اقیانوس تکرار میشوند سوره نمل آیه (88): کوهها را می بینید آنها را ثابت می پنداری در حالیکه مانند ابر در حرکتند، این آیه از دیدگاه علمی بوجود کوههایی اشاره میکند که بی حرکت نیستند و از جنس ابرها یعنی آب و یخ هستند و یا چرخش زمین یا حرکت پوسته زمین که کوهها را به حرکت می آورد در علم شیمی اینطور مواد به هم مربوط میشوند، به راستی 1400 سال پیش چگونه قرآن میدانسته از اتفاق علمی که در قطبها بوده و دست بشر به آنها نمیرسیده خبردهد بااشاره به کوههای یخی که در قطبها هستند و بسیار حجمشان از بعضی کوههای سطح زمین بزرگتر است و این خود معجزه ی قرآن استدانشمندان کشف کردند که با حرکتهای زیر پوسته ی اقیانوسی قاره های زمین از هم فاصله میگیرند و کوهها در حرکتند و با حرکت پوسته ی زمین کوهها یا جزایر بوجود می آیند و با چرخش زمین ، کوههای سطح آن هم در چرخش هستند ، در حالی که در گذشته مردم نه از حرکت زمین خبر داشتند نه از حرکت پوسته زمین نه از حرکت کوههای یخیو در حالت دیگر زیر سطح دریاها لایه های آتشفشانی باعث حرکت پوسته ی زمین میشود که با این حالت حجم زیادی از پوسته زمین همیشه در حرکت است که گویی کوهها در دریا در حرکت هستند و باعث فاصله قاره ها در خشکی میشوند  و این موارد به تازگی کشف شده ولی قرآن در زمان نزول اشاره کرده است و خود معجزه جدید قرآن است در سوره طارق آیه(12): سوگند به زمین شکافدار: کشف شده است که وقتی دو لایه ی اقیانوسی به هم برخورد میکنند باعث بازگشت آتشفشان و زمین لرزه و جزایر قوسی میشوند.درسوره الطور آیه(6) : قسم به دریای سراسر آتش (به تازگی کشف شده است که کف اقیانوسها در حال آتش گرفتن است و مواد آتشفشانی در کف اقیانوسها در حال حرکت هستند در حالیکه در گذشته از کف اقیانوسها خبرنداشتند اولین بار برای اثبات حرکت زمین در سال 1915 یک هواشناس آلمانی درکتابش به نام منشأ قاره ها و اقیانوسها براساس دلایلی محکم امکان حرکت پوسته ی زمین و تغییر موقعیت اقیانوسها و کوهها را عنوان کرد و اعتقاد داشت درگذشته قاره ها به هم چسبیده بودند و کم کم دریاها میان آنها فاصله ایجاد نموده است و او دلیل اصلی این رویداد را نیروی حاصل از بازگشت و چرخش نیروی زمین و جزر و مد و جاذبه و بازگشت ستارگان میدانست. درتاریخ 1928 دانشمند دیگری همین نظریه را با دلایل محکمتری بیان کرد و در دهه ی 60 دانشمندان در مطالعات وسیعی در مورد اقیانوسها فرضیه ی گسترش بستر دریاها را مطرح کردند  که با خروج مواد مذاب از درون هسته ی زمین بستر دریاها تغییر میکنندو به طرفین شکاف میخورد و لایه های جدید بازگشت و تکرار میشوند همانند تپه های عظیم شنی در صحرا ها که همیشه در حرکتنددر سوره الرحمن آیه (20) : دو دریا را به گونه ای روان کردیم که به هم رجوع میکنند، اما میان آن دو فاصله ای است که به حدود همدیگر تجاوز نمیکنند پس کدامین نعمتهای پروردگار را انکار میکنید،از آن دو دریا مروارید و مرجان و صدف بازگشت میکند.در سوره فرقان آیه(53): اوست کسیکه دو دریا را که موج میخورند بسوی هم روان کرد ویکی شیرین و دیگری شور و تلخ و میان آنها جدایی استوار قرار داد به تازگی دانشمندان اقیانوس شناس کشف کرده اند که دریاها ازهم جدا هستند و به همدیگر وارد نمیشوند و اطلاعات بیشتر در اینترنت درمورد هر معجزه یا جدایی آب دریا ها از هم را میتوانید دنبال کنید ، همانگونه که در سطح آب دریا ها این کشف دیده شده در اعماق آب هم لایه های تاریک آب از هم جدا هستنددر سوره نور آیه (40) : تاریکیهایی است که در دریاهایی عمیق است که موجی آنرا میپوشاند و روی آن موجی و روی آن ابری از تاریکیهاست ، این تاریکیها بعضی روی بعضی قرار گرفته اند اگر خدا به کسی نوری از علم نداده باشد اورا هیچ نور (علم) نخواهد بود . در گذشته های دور انسان تقریبا هیچ شناختی از محیط اطراف خود نداشت و اطلاعات انسانها در سطحی بود که کشتی میساختند و ماهیگیری و حمل و نقل دریاها را داشتند و از اسرار مربوط به دریاها هیچ خبری نداشت یکی از این موارد که انسانها هیچ اطلاعی از آن نداشتند تاریکی دریاها بود، در کتابی به نام اقیانوسها نوشته شده است تاریکی اعماق دریاها از عمق 200 متر به پایین شروع میشود و در آن عمق هیچ نوری وجود ندارد انسانها بطور طبیعی با کمک گرفتن از تجهیزات میتوانند تا عمق 40 متری دریاها شناکنند اما با تجهیزات پیشرفته قادر شده ایم به عمق بیشتر از 200 متر از سطح دریاها اطلاعات کسب کنیم و لایه های تاریک در قرآن قابل فهم شدپروفسور دوگارو یکی از اقیانوس شناسان گفته : کسی در گذشته نمیتوانسته بیشتر از 20 متر در عمق دریاها برود و این اطلاعات تنها یک معجزه استسوره هود آیه (56): (من به خدا آفریننده خودم و شما توکل کردم هیچ جنبنده ای(دابه) وجود ندارد که او از ناحیه( ناصیه) جلو مغز ، هدایت نشود)همان ناصیه خطا زن و خطا پیشه البته در این اشاره به هدایت جسمی هم اشاره شده است. (حیوانات و حشرات و جانوان در دریا از جلو مغزشان کنترل میشوند و به کمک جریانهای مغناطیسی شمال و جنوب را تشخیص میدهند )اگر آهنربایی در نزدیکی مغز یک وال یا پرنده قرار دهیم سیستم جهت یابی او را مختل میکند و حیوانات همیشه در حال بازگشت به نقطه اول برای جفت گیری و تولید مثل هستند مخصوصا در دریاها و به اشاره قرآن کشف شده است که همه جانوان از قسمت جلوی مغز کنترل میشوند ، همانند دروغگویی  همیشه مثل حیوان جسم پرستی میکنیم و به منافع جسمی توجه میکنند و حق را یاری نمیکنیم پس از خود گذشتگی هم از نظر خود پرستی و قسمت دروغگویی مغز نادرست و دیوانگی استالبته به تازگی کشف شده که قسمت دروغگویی در جلوی مغز قرار گرفته ، همان ناصیه خطا زن و خطا پیشه که قرآن اشاره کرده بودکه در اینترنت توضیح داده شده است.اکثر حیوانات از سیستم بازگشت صدا موقعیت خود را تشخیص میدهند دانشمندان به تازگی با تحقیقات مختلف متوجه شده اند که حیوانات برای بازگشت به مکانی که از آنجا آغاز به زندگی میکنند از جلوی مغزشان کنترل میشود مثل زنبور و برای غذا و تولید مثل بازگشت میکنند و در فصلهای مختلف به نقاط مختلف بازگشت میکنند یا پرندگان و موجودات دریایی جازبه باعث بازگشت میشود در عین حال جنبندگان از جلوی مغز هدایت میشوند که چرخه زندگی تشکیل میشوددرسوره عنکبوت آیه (40): ما مخالفان حقی که هلاک شدند را با سنگ ریزه یا صدای آسمانی و یا فروبردن در زمین و غرق کردن هلاک کردیم، نکته قابل تفکر در این آیه اینکه در زمان نزول قرآن در عربستان هیچ شهر غرق شده ای وجود نداشت و شهرهای غرق شده در فاصله های بسیار دوری قرار داشت که مردم از آن آگاه نبودند و در تفسیرهای اولیه کسی این آیه را درک نمیکرد ولی امروز با بالا رفتن سطح علم این آیه قابل فهم است ، نکته جالب دیگر اینکه شهرهای غرق شده که نافرمانی خدا را میکردند هلاک شدند و در زیر سطح اقیانوسها قرار دارند و پست شده اند و آب آنها را نابود کرد در نقشه وقتیکه مکانهای هندسی این نقاط را با علم جغرافیایی به هم وصل کنید چندین نماد فراماسونی به شکل حرم های سه گوش بوجود می آید که همگی در یک نقطه ی خاص از نقشه غرق شده اند و در گذشته بخاطر پایین بودن سطح علم و امکانات این آیه قابل فهم نبود و قابل توجه است که از نسل شیطان پرست ماسونی در گذشته هم هلاک شده است و در قرآن مژده پیروزی به اهل ایمان داده شده است و این نشانه ها همه اشاره به نظم و قدرت خداوند برای زنده کردن با آب و هلاک کردن با آب در بحث رجعت دارد و از معجزات جدید قرآن است که در گذشته قابل فهم نبود و باز اشاره دارد که در قرآن علمهای کشف نشده ای وجود دارد و با پیشرفت علم قابل فهم خواهد شد مثل رجعتپس افکار شیطانی را از خود دور کنید و این کتاب را بخوانید تا متوجه حقش بشوید و با بی علمی غیر خدا پرستی نکنید  

 • ایده گلاس، تولید کننده کابین عقب وانت و اتاق عقب خودروهای باری

  خانه 09128696671 آریسانتندر پیکاپتویوتا هایلوکسفوتوننیسان پیکاپوانت مزداوینگلپراید وانتپیکاپ ریچکاپرااتاق عقب گریت وال وینگلکابین و اتاق عقب گریت وال وینگل طراحی و تولید کابین عقب و اتاق عقب فایبرگلاس برا..کابین عقب تویوتا هایلوکسکابین و اتاق عقب تویوتا هایلوکس طراحی و تولید کابین عقب و اتاق عقب فایبرگلاس برا..اتاق عقب پراید وانت استیشنیکابین و اتاق عقب پراید وانت استیشنی طراحی و تولید کابین عقب و اتاق عقب فایبرگلاس..اتاق عقب پراید وانت فندوقیکابین و اتاق عقب پراید وانت فندوقی طراحی و تولید کابین عقب و اتاق عقب فایبرگلاس ..کفی عقب (لاینر) مزداکفی عقب وانت (لاینر) مزدا ایده گلاس عرضه کننده انواع کفپوش عقب وانت ( لاینر) فای..کفی عقب (لاینر) هایلوکسکفی عقب وانت (لاینر) هایلوکس ایده گلاس عرضه کننده انواع کفپوش عقب وانت ( لاینر) ..کفی عقب (لاینر) آریسانکفی عقب وانت (لاینر) آریسان ایده گلاس عرضه کننده انواع کفپوش عقب وانت ( لاینر) ف..اتاق و کابین همسطح آریسانکابین و اتاق عقب همسطح وانت آریسان طراحی و تولید کابین عقب و اتاق عقب فایبرگلاس ..اتاق عقب پراید وانت آمبولانسیکابین و اتاق عقب پراید وانت آمبولانسی طراحی و تولید کابین عقب و اتاق عقب فایبرگل..اتاق عقب ال 90 وانت تاج دارکابین و اتاق عقب ال 90 (تندر) وانت تاج دار طراحی و تولید کابین عقب و اتاق عقب فا..کفی عقب (لاینر) وینگلکفی عقب وانت (لاینر) وینگل ایده گلاس عرضه کننده انواع کفپوش عقب وانت ( لاینر) فا..کابین و اتاق وانت فوتونکابین و اتاق عقب وانت فوتون طراحی و تولید کابین عقب و اتاق عقب فایبرگلاس برای وا..کفی عقب (لاینر) پرایدکفی عقب وانت (لاینر) پراید ایده گلاس عرضه کننده انواع کفپوش عقب وانت ( لاینر) فا..اتاق و کابین عقب پیکاپ ریچکابین و اتاق عقب پیکاپ ریچ طراحی و تولید کابین عقب و اتاق عقب فایبرگلاس برای پیک..اتاق و کابین وانت آریسانکابین و اتاق عقب وانت آریسان طراحی و تولید کابین عقب و اتاق عقب فایبرگلاس برای و..اتاق عقب وانت مزدا تک کابینکابین و اتاق عقب وانت مزدا تک کابین طراحی و تولید کابین عقب و اتاق عقب فایبرگلاس..کابین و اتاق عقب کاپرا 1کابین و اتاق عقب کاپرا 1 طراحی و تولید کابین عقب و اتاق عقب فایبرگلاس برای کاپرا..اتاق وانت آریسان کرکره ایکابین و اتاق عقب وانت آریسان بلند کرکره ای طراحی و تولید کابین عقب و اتاق عقب فا..آریسانتندر پیکاپتویوتا هایلوکسفوتوننیسان پیکاپوانت مزداوینگلپراید وانتپیکاپ ریچکاپراایده گلاسکابین عقب وانت و اتاق عقب خودروهای باریطراح و سازنده اتاق عقب وانت آریسان، تویوتا هایلوکس، نیسان پیکاپ، وانت ال 90، وانت مزدا، پراید وانت، پیکاپ ریچ، کاپرا، گریت وال وینگل و ...گروه ایده گلاسایده گلاس، طراح و سازنده اتاق عقب وانت آریسان، تویوتا هایلوکس، نیسان پیکاپ، وانت ال 90، وانت مزدا، پراید وانت، پیکاپ ریچ، کاپرا، گریت وال وینگل و ... با دانش مهندسی و به کارگیری نیروهای متخصص و با تجربه، کیفیت محصول نهایی را تضمین میکند.کابین و اتاق فایبرگلاسطراحی و ساخت کابین (اتاق عقب) فایبرگلاس مخصوص وانت و انواع خودروهای باری اعم از اتاق عقب وانت آریسان، اتاق تویوتا هایلوکس، کابین نیسان پیکاپ، اتاق عقب وانت ال 90، کابین عقب وانت مزدا، پراید وانت، پیکاپ ریچ، کاپرا، گریت وال وینگل و ...اتاق و کابین وانتساخت و نصب اتاق عقب فایبرگلاس آریسانساخت و نصب اتاق عقب (کابین) وانت مزداساخت و نصب اتاق عقب L90 (تندر ۹۰)ساخت و نصب اتاق عقب تویوتا هایلوکسساخت و نصب کابین فایبرگلاس پیکاپساخت و نصب کابین فایبرگلاس وانت کاپرااطلاعات تماسجهت کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت کابین (اتاق عقب) انواع خودرو یا رزرو نوبت با ما تماس بگیرید.تلفن: 09128696671 - 09121270007آدرس: كيلومتر ٢٤ جاده مخصوص کرج ٥٠ متر بعد از كارخانه اتمسفر مركز وانت ايده گلاس.Telegram Google Plus Facebook Aparat Youtube Linkedin Instagram Twitter Telegram RSSDesigned by VOLGHAN, All Rights Reserved to IdeGlass.Com. Privacy Policy

 • ابعاد حقوقی فرزندخواندگی

  علی نوریان، رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی (خانواده) اصفهانچکیده:در ارتباط با مسئله سرپرستی از کودکان بی‌سرپرست یکی از مشکلاتی که امروزه به تدریج در حال فزونی است، معضل تحویل کودک از سوی والدین قانونی و طبیعی به متقاضیان نگهداری از فرزند است که گاهی با مقاصد خیرخواهانه در جهت رفع مشکل عاطفی خانواده‌های فاقد فرزند و توسط اقوام و بستگان آنها صورت می‌گیرد و گاه به صورت غیرقانونی و خلاف اصول انسانی و حقوق بشر دوستانه از طریق فروش نوزاد و دریافت وجه انجام می‌پذیرد.‌این اقدامات منجر به بی‌هویت شدن این فرزندان و تغییر هویت واقعی آنها می‌‌گردد. بروز مشکلات اجتماعی از قبیل فقدان سند سجلی، مشکلات اداری و تحصیلی و مراجعه متقاضیان به دادگستری برای اخذ حکم سرپرستی این گونه اطفال -که امری خلاف قانون است- و قرار دادن دادگستری و بهزیستی در مقابل کار انجام شده و مشکلات ناشی از استرداد این‌ گونه کودکان برای تحویل آنها به والدین قانونی، موضوع این نوشتار است و سعی شده با نگاهی به پیشینه فرزندخواندگی در اسلام و موضوع خرید و فروش کودکان در مقررات بین‌المللی و داخلی به ابعاد این قضیه توجه و پرداخته شود.روایـت شـده است که روزی پیامبر گرامی اسلام(ص) مشغول خواندن نماز ظهر بودند و دو رکعت آخر را بسیار سریع به جای آوردند. مردم از ایشان علت را سوال کردند. آن حضرت فرمودند: مگر صدای شیون طفل را نشنیدید؟امروز صدای شیون کودکان معصوم بیش از هر زمان دیگری بلند است؛ اما گویی آلودگی صوتی ناشی از مدرنیته و زندگی صنعتی و نیز آلودگی نشأت گرفته از درگیری به زندگی مادی و متفرعات آن امکان شنیدن صدای این کودکان را به کسی نمی‌دهد.امروز وقتی با قرائت تاریخ می‌خوانیم که کودکان در برهه‌ای از تاریخ زنده به گور شده و یا به عنوان برده به فروش می‌رسیده‌اند، به شدت متأثر می‌شویم و تنفر و انزجار خود را از این اقدامات غیرانسانی بروز می‌دهیم؛ غافل از آن که در جامعه متمدن امروز که پیشرفت علم و فن آوری با آن دوران بـه هـیـچ وجه قابل قیاس نیست، همچنان برده‌فروشی و برده‌داری -به شکل نوین- و خرید و فروش کودکان، تجارتی پـر سـود در سـطـح بـین‌‌المللی به حساب می‌آید و شاید بهره‌ای که از علم و فن‌آوری گـرفـتـه‌اند، آن است که خرید و فروش اعضای بدن کودکان نیز به موارد پیشین افزوده شده است و صد اسف که گاه شنیده می‌شود فروش کودکان و نوزادان از سوی خانواده و والدین آنها در ازای دریافت مبالغی در برخی از نقاط کشور در حال وقوع است.در عصر حاضر کودکان قربانیان مستقیم تزلزل ایجاد شده در بنیاد خانواده‌ها، افزایش آمار طلاق، اعتیاد، فقر و بیکاری و در مواردی طمع و رفاه‌زدگی والدین هستند که نمونه‌های آن به صورت کودک‌‌آزاری، ‌کودکان خیابانی و فراری، فروش اعضای بدن کودکان، سوءاستفاده جنسی از آنها و از همه بدتر، فروش کودکان و نوزادان و تغییر هویت و یا بی‌هویتی آنها بروز کرده است.یکی از بارزترین اشکال تضییع حقوق کودک، جدا ساختن وی از والدین حقیقی و سپردن وی به خانواده‌ای دیگر و تلاش در جهت تغییر هویت وی و محروم ساختن او از حقوق طبیعی و شرعی‌اش در اثر این‌ گونه اقدامات غیرقانونی است که متأسفانه گاه در اثر بی‌‌توجهی به رعایت قانون و یا مهربانی و شـفـقت بیجا، این اقدامات غیرقانونی با تـوسـل بـه قـانـون، شـکل قانونی به خود می‌گیرد.در این نوشتار درصدد هستیم ضمن تحلیل موضوع، به بحث فرزندخواندگی و نیز دستورهای دین مبین اسلام در این خصوص پرداخته و در کنار اشاره به معایب و محاسن این موضوع و نیز توجه به قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، به ابعاد بین‌المللی و داخلی موضوع فروش کودکان و نوزادان بپردازیم تا اهمیت موضوع و جایگاه آن در قوانین و مقررات روشن شود و در تصمیم‌سازی‌های آتی، مدنظر متولیان امر قرار گیرد.تعریف فرزندخواندگیفرزند به کسی اطلاق می‌شود که با والدین خود رابطه خونی و نسبی داشته باشد. اگر تولد کودک ناشی از رابطه مشروع و قانونی والدین؛ یعنی عقد نکاح باشد، فرزند قانونی و در غیر این صورت، گرچه فرزند طبیعی می‌باشد؛ اما نامشروع خوانده می‌شود.گاه نیز ممکن است برخی افراد تحت تأثیر عواملی از قبیل نداشتن اولاد، کمک به همنوع و حمایت از اطفال یتیم، کودکانی را به عنوان فرزند پذیرفته و متعهد شوند که مانند فرزند واقعی خویش با آنان رفتار نمایند؛ به این عمل فرزندخواندگی گویند.درجه وابستگی فرزندی که به این شیوه پذیرفته می‌شود، با خانواده پذیرنده وی تابع احکام قانونی است.پاره‌ای از قوانین کشورها این اجازه را می‌دهد که با شرایط خاص، کودک بیگانه به خانواده ملحق شود و به طور کامل در زمره فرزندان مشروع زن و شوهر درآید؛ اما در برخی موارد کشورها این الحاق را به طور کـامـل نمی‌پذیرند و ارتباط کودک را با خانواده طبیعی وی محفوظ می‌دارند و از بـعضی جهات نیز او را در حکم فرزند خانواده پذیرنده قرار می‌دهند.به هر حال فرزندخوانده در واقع فرزند حکمی و انتساب او به خانواده مجازی است؛ اما ممکن است در مواردی و در نتیجه بروز حوادثی از قبیل فوت پدر و مادر حکمی، ارتباط ایجاد شده بر هم خورد و کودک در حکم فرزند خانواده دیگر درآید. در حالی که فرزند مشروع و قانونی را هیچ حادثه‌ای بیگانه نمی‌سازد و پیوند طبیعی او و پدر و مادرش گسستنی نیست.ادامه مطلب در مقاله بعدی…مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین دعاوی کیفری وکیل مواد مخدر وکیل ملکی وکیل طلاقوکیل پایه یک دادگستری تهران 

 • پکیج تشریفات عروسی

  تشریفات عروسی شامل کلیه مراحلی است که طی میشود تا بکمک آن ها بتوان یک جشن خاطره انگیر را رقم زد.بدون شک تمامی افراد تصور شبی رویایی را از مراسم خود دارند بدین منظور برخی از زوجین تصمیم میگیرند تا کلیه مراحل برگزاری این مراسم از صفر تا صد را ، اعم از اجاره باغ  عروسی یا تالار و آرایشگاه و مزون و فیلمبردار تا انتخاب کترینگ را به یک تشریفات مجالس میسپارند .این موسسات نیز با توجه به بودجه عروس و داماد و سلیقه آنان نسبت به تهیه و تدارکات این جشن اقدام میکنند.پکیج تشریفات عروسی شامل چه مواردی میشود؟خدمات مجالس که توسط یک موسسه تشریفات مجالس ارائه میشود شامل :محل برگزاری مراسمسفره عقدنور پردازی و گل آراییعکس و فیلمبرداریگروه موسیقیمعرفی مزونمعرفی آرایشگاهدسته گل عروستزیین ماشین عروساجاره ماشین عروسپذیرایی از میهمانانتهیه غذا و کترینگباغ عروسیواگذاری مراسم به موسسات تشریفات عروسی چه مزایا و یا معایبی دارد؟بدون شک کمک گرفتن از دیگران در تمامی امور خوب است اما این امر معایبی نیز دارد.این امر در مورد تشریفات مجالس نیز صدق میکند.حال به بررسی مزایا یا معایب واگذاری مراسم به اینگونه موسسات میپردازیم…مزایا:کاهش استرس:ورود به زندگی جدید به خودی خود استرس زا است لذا بهتر است استرس به نحو احسنت برگزار کردن مراسم را به کسانیکه تجربه این کار را دارند بسپارید.صرفه جویی در وقتدر صورتیکه زوجین کارمند باشند ، تهیه و هماهنگی کلیه مراحل عروسی برایشان بسیار سخت خواهد بود زیرا اینامور نیاز به صرف وقت زیادی دارد.اما در صورتیکه امور را به یک موسسه تشریفاتی بگذارید دیگر نگران کمبود وقتتان نخواهید بود.توجه به تمام جزئیاتبسیار اتفاق افتاده به دلیل مشغله دهنی و کاری عروس و داماد بسیاری از جزئیات از دید آنها مخفی مانده و در خلال میهمانی به آن برخورد میکنند که آن زمان دیگر بسیار دیر است.اما با سپردن مراسم و کلیه مراحل بشکل یک پکیج تشریفات عروسی  ، با استفاده از تجربه آنها دیگر نگران از قلم افتادن برخی از مراحل و جزئیات نخواهید بود.مدیریت هزینهمسئله بودجه چیزی است که برای همگان مهم است و افراد میکوشند متناسب با بودجه خود بهترین انتخاب ها را داشته باشند.در صورت استفاده از خدمات یک موسسه تشریفاتی میتوانید با یک جلسه مشاوره پکیجی متناسب با بودجه خود را انتخاب نمایید.معایب:۱ –  عدم مدیریت کارامددر صورتیکه موسسه تشریفات مجالس خود را به درستی انتخاب ننمایید ، حتی با وجود هزینه زیادی که صرف نموده اید ، با مدیریت ناکارمدی که اعمال خواهد شد ، شاهد کمبودهایی در مراسم خود خواهید بود.۲ – عدم کیفیت در غذایکی از مشکلاتی که ممکن است در حین مراسم پیش بیاید در حوزه سرو غذا است.در صورتیکه نظارت توسط خودتتان بر روی غذا صورت نگیرد ممکن است در تهیه آن از مواد نامرغوب استفاده کنند ، غذا کم بیاید و یا حتی بصورت سرد سرو شود.۳ – ناهماهنگی پرسنلگاها نیز پیش میاید همه مراحل به درستی پیش میرود مانند اینکه کیک از بهترین شیرینی فروشی ها تهیه شده است اما ناهماهنگی پرسنل موجب میشود که در توزیع کیک مشکل بوجود و به برخی زیاد و به برخی اصلا نرسد و این موضوع موجب نارضایتی میهمانانتان شود در حالیکه از طرف شما هیچگونه قصوری صورت نگرفته است.

 • کاربرد پکیج تصفیه فاضلاب

  پکیج تصفیه فاضلاب Sewage Treatment Packageپکیج تصفیه فاضلاب با استفاده از تکنولوژی های مدرن به منظور تصفیه فاضلاب های شهرک های مسکونی، بیمارستان ها، کارخانجات و … و استفاده مجدد به ویژه مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز بسیار حائز اهمیت می باشد.گروه صنعتی ناب زیست طراح و سازنده پکیج های تصفیه فاضلاب و ارائه دهنده راهکارهای بیولوژیکی به منظور حل مشکلات عدیده زیست محیطی ناشی از فاضلاب های شهرک های مسکونی، بیمارستان ها، کارخانجات و … آمادگی خود را جهت همکاری با کارفرمایان محترم اعلام می دارد.مزایای استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب:۱- دارا بودن قابلیت حمل و جابجایی۲- قابل ارتقاء بودن در صورت تغییرات۳- شکل ظاهری مناسب و حجم کم۴-سهولت بهره برداری و نگهداری۵- مصرف انرژی پایین تر نسبت به تصفیه خانه بتنی۶- دارا بودن تمام واحدها و تجهیزات مورد نیاز برای تصفیه فاضلابپکیج تصفیه فاضلابفرآیند MBBR MBBR processفرآیند MBBR، روشی نوین در فرآیندهای بیولوژیکی به منظور تصفیه فاضلاب جوامع کوچک می باشد که بهره گیری از این تکنیک در حال گسترش می باشد. در این تکنیک به منظور افزایش رشد بیو فیلم از مدیای شناور در مخزن هوادهی استفاده می شود، در نتیجه می توان از مزایای رشد چسبیده و لجن فعال در این روش توامان استفاده کرد.در این روش وجود پکینگ مدیاها باعث می شود نسبت سطح به حجم در مخزن هوادهی زیاد شده و بنابراین حجم مخزن هوادهی کمتر خواهد شد. این کاهش حجم مخزن هوادهی باغث کاهش هزینه ساخت پکیج تصفیه فاضلاب می شود.در سیستم لجن فعال متعارفی لجن مازاد تخلیه می شود و مقداری از آن به صورت لجن بازگشتی در فرآیند استفاده می شود اما در روش MBBR میکروارگانیسم ها بر روی مدیاها می توانند به سن بالاتر برسند و مدت بیشتری در سیستم باقی بمانند و این افزایش ماندگاری لجن (SRT) باعث انجام نیتریفیکاسیون می گردد.فرآیند IFAS IFAS processفرآیند IFAS نیز نوعی فرآیند لجن فعال است که در آن هر دو حالت رشد معلق و رشد چسبیده وجود دارد و به آن فرآیند دوگانه نیز می گویند. این فرآیند مشابه روش MBBR بوده با این تفاوت که در این روش روش مدیاهای رشد چسبیده به صورت ثابت هستند. مدیا یا حامل بیوفیلم ها در این روش از جنس اسفنج یا پلاستیک ساخته می شوند و چگالی آنها به آب نزدیک است.هنگامی که باکتری ها بر روی سطح مدیا رشد می کنند و ضخامت لایه بیولوژیکی افزایش می یابد، به تدریج اکسیژن کافی به باکتری های لایه زیرین نمی رسد و همین موضوع باعث ایجاد شرایط آنوکسیک شده و امکان حذف بیولوژیکی ازت فراهم می شود که یکی از مزایای روش IFAS است. در سایر روش های لجن فعال به دلیل وجود اکسیژن کافی در مخزن هوادهی شرایط آنوکسیک ایجاد نشده و امکان حذف ازت وجود ندارد.فرآیند IFAS معمولا به عنوان راه حلی به منظور ارتقای ظرفیت فرآیند لجن فعال متعارف مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه بهره گیری از تکنولوژی ها و فرآیند های نوین و روز دنیا از جمله IFAS و MBBR با توجه به راندمان بسیار بالا در حذف آلاینده ها در حال گسترش می باشد.فرآیند هوادهی گسترده (EAAS) (Wide Aeration Process (EAASاین روش نوع تغییر یافته روش لجن فعال متعارف است که در آن با افزایش زمان ماند هیدرولیکی (HRT) و سن لجن تولیدی (SRT) و کاهش بارگذاری آلی سیستم، حجم لجن تولیدی به حداقل می رسد. در این روش نسبت به روش متعارفی حجم مخزن هوادهی بیشتر بوده بنابراین در مقابل شوک های آلی و هیدرولیکی مقاوم تر می باشد.تصفیه فاضلاباز مزایای پکیج تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده به موارد زیر می توان اشاره نمود:۱- راندمان بیشتر از ۹۰ درصد در تصفیه فاضلاب۲- عدم ایجاد بوهای نامطبوع۳- بهره برداری ساده و کم هزینه۴- مقاوم در برابر نوسانات دبی ورودی۵- عدم نیاز به تجهیزات اضافی برای تثبیت و پردازش لجناین روش به صورت واحد های پیش ساخته برای تصفیه فاضلاب جوامع کوچک کاربرد بسیار گسترده ای دارد. این روش معمولا به صورت پکیج های فلزی، کامپوزیتی و پلی اتیلنی برای جوامع کوچک به و صورت تصفیه خانه های بتنی برای جوامع بزرگ طراحی و اجرا می گردد.فرآیند راکتور بیولوژیکی غشائی (MBR) (Biologic Membrane Reactor (MBRفرآیند راکتور بیولوژیکی غشایی نیز از انواع فرآیند لجن فعال بوده با این تفاوت که عملیات جداسازی لجن از آب توسط یک سیستم میکروفیلتراسیون به انجام می¬ رسد. سیستم میکروفیلتراسیون را می ¬توان هم در مخزن هوادهی و هم در خارج آن تعبیه نمود. این سیستم توانایی حذف ذرات با قطر بیشتر از محدوده ۰/۴-۰/۱ میکرومتر را دارد.از مزایای این روش:۱- جداسازی کامل توده بیولوژیکی از آب۲- حذف مخزن ته نشینی۳- امکان کاهش حجم مخزن هوادهی به دلیل استفاده از MLSS بالا۴- اشغال فضای بسیار کمتر نسبت به سایر روش های فرآیند لجن فعال می باشد.فرآیند راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) Continuous discontinuous reactor (SBR) processفرآیند SBR نیز از انواع فرآیند لجن فعال متعارف است با این تفاوت که در این روش سیستم تصفیه فاضلاب از حالت پیوسته به حالت ناپیوسته تبدیل شده و تمامی عملیات تنها در یک مخزن انجام می شود. راکتور SBR دارای پنج مرحله پر شدن، هوادهی و واکنش، ته نشینی، تخلیه و در صورت نیاز برای افزایش مقاومت در برابر دبی های بالاتر دارای مرحله سکون نیز می باشد.دستگاه تصفیه فاضلابمزایای فرآیند SBR نسبت به لجن فعال متعارفی عبارت است از:۱- امکان ساخت به صورت مدولار وجود دارد.۲- عدم نیاز به واحد ته نشینی ثانویه و همچنین سیستم برگشت لجن۳-می توان به عنوان سلکتور از این راکتور استفاده نمود تا از رشد میکرو ارگانیسم های رشته ای و عمل حجیم شدن لجن جلوگیری شود.۴- برای ظرفیت های پایین از لحاظ اقتصادی بسیار مناسب می باشد.۵- در این روش مقدار TSS به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد و این امر باعث کاهش مقدار COD و BOD5 پساب خروجی نیز خواهد شد.۶- پکیج های ساخته شده به روش SBR دارای قابلیت تغییر روش بهره برداری می باشند. یعنی می توان برای حذف مواد مغذی مختلف از این فرآیند در پکیج تصفیه فاضلاب استفاده نمود.جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت سفارش پکیج های تصفیه فاضلاب در ظرفیت ها و مدل های مختلف با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

 • فروش تلویزیون های 32 و 43 اینچ برند تی‌سی‌ال در نفیس24;

  تی سی ال (TCL) نام یک شرکت کره ایست که در حال تولید لوازم خانگی و کالای دیجیتال می باشد. این برند به صورت انحصاری توسط شرکت مادیران که سابقه 50 ساله در همین زمینه دارد، گارانتی و عرضه می شود. تلویزیون های با کیفیت کوانتوم دات که قبلا در سری تلویزیون های برند سامسونگ  مشاهده نموده اید، توسط تی سی ال نیز ساخته می شود. تلویزیون های کوانتوم دات حالت انتشار نور را از حالت هرمی در تلویزیون های قدیم به حالت استوانه ای تغییر داده اند. به همین دلیل است که در این سری از تلویزیون ها کیفیت و دقت رنگ بیشتر نمود پیدا میکند.فروشگاه #نفیس24 به عنوان یکی از نماینده های معتبر این برند، فروش محصولات تی سی ال را به صورت محدود آغاز نموده است. در صورت علاقه مندی به محصولاتی که در این برند موجود می باشد کافیست با کارشناسان ما در ارتباط باشید.021-77222397

 • دوربین مداربسته با قابلیت ضبط صدا

  دوربین های مداربسته با قابلیت ضبط صدا و تصویر هم زماندوربین های مداربسته با قابلیت ضبط صدا و تصویر هم زمان را می توان در منازل , محل کار , اداره ها و .. نصب کرد که البته این مسئله به محدودیت هایی وجود دارد که در این باره وجود دارد .نصب دوربین های مداربسته با قابلیت ضبط صدا بایستی با در محل کار با اطلاع کارمندان و در منزل با مشورت با ساکنین منزل صورت گیرد چرا که این نوع دوربین ها به حریم شخصی افراد ورود می کند .دوربین مدار بسته آنالوگ با قابلیت ضبط صدادر سیستم های دوربین مدار بسته آنالوگ، صدا به وسیله میکروفون هایی که اغلب به شکل مدادی (زغالی) و یا باکس یافت می شود، ضبط می شوند. دیجیتال سازی صدا در حال ضبط شدن انجام می شود. این میکروفون ها یک کابل جداگانه و یک منبع  تغذیه جداگانه دارند و به وسیله ورودی صدای دستگاه DVR یا HVR می شوند.دوربین مدار بسته تحت شبکه (IP) با قابلیت ضبط صدادر این نوع از سیستم ها صدا به وسیله میکروفن تعبیه شده در خود دوربین دریافت و به دستگاه NVR منتقل می شود.توجه داشته باشید که صدا در دوربین های مداربسته تحت شبکه (IP) هرگز به صورت میکروفون جداگانه به دستگاه متصل نمی شود. در این سیستم های تحت شبکه، اطلاعات دوربین ها اعم از صدا و تصویر، همچنین فرمان برای دوربین های چرخشی و گردشی و برق (PoE) به وسیله همان کابل شبکه و پورت (Ethernet) به دستگاه NVR منتقل می شود. در انواع دیگری از دوربین های تحت شبکه (IP) قابلیت اضافه کردن میکروفن به خود دوربین نیز وجود دارد.یک راه حل ساده برای اضافه کردن میکروفون به دوربین های تحت شبکه ای که میکروفون ندارند، به این شکل است که می توان به سادگی از یک دستگاه هیبریدی(Hybrid) یا همان (HVR) استفاده کرد. در این صورت، به تعدادی که دستگاه به شما اجازه بدهد، می توانید به سیستم تحت شبکه خود میکروفون آنالوگ اضافه کنید.بزرگترین شرکت ها در نمایشگاه ایپاسهمواره بزرگترین شرکت ها در نمایشگاه ایپاس متعلق به سیستم ها و تجهیزات مخابراتی و کامپیوتری بوده است چرا که مهم ترین نیاز نیروی انتظامی بعد از تسلیحات , تجهیزات و سیستم های امنیتی از قبیل دوربین های مداربسته بوده است .شرکت کنندگان در نمایشگاه ایپاس برای رزرو غرفه مورد نظر خود بایستی به سایت ایپاس مراجعه نمایند و بعد از مطالعه ی کامل قوانین , نسبت به پرداخت وجه , ثبت نام و رزور غرفه اقدام نمایند .

 • بازار کار

  بازار کار معماری اگر بخواهیم بدون مقدمه به معرفی رشته مهندسی معماری بپردازیم باید بگوییم این رشته برای افرادی که علاقه شدیدی به ساخت و ساز و هنر دارند بهترین گزینه برای تحصیل خواهد بود. معماری را می توان سبک طراحی و شیوه ساخت و ساز ساختمان‌ ها و دیگر سازه‌ های فیزیکی دانست که هنر و فن طراحی و ساختن بنا ها، فضا های شهری و دیگر فضا های درونی و بیرونی برای پاسخ هماهنگ به نیازهای کارکردی و زیباشناسانه است.رشته معماری شامل دو جنبه هنری و فنی است که دروسی مثل طراحی، زیبایی شناسی و نحوه زیبا کردن حجم‌ها ،نماها و پلان‌ ها به هنر مرتبط است و دروسی مثل سازه‌ های بتنی و فلزی، مقاومت مصالح، ایستایی، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی اختصاص به جنبه‌ فنی این رشته دارد.مدیریت پروژه های ساخت و ساز ، بستن قرارداد با پیمانکاران ، نظارت بر کار تکنسین ها و کارگران ،مشورت با مشتری به منظور تعیین نیاز مشتری ،تهیه نمودن طرح ها و نقشه های پروژه با استفاده از نرم افزارهای طراحی و مدل سازی کامپیوتری ، همکاری های لازم و مشارکت با سایر مهندسان از جمله وظایف مهندسان معمار می باشد بازار کار و آینده شغلی رشته مهندسی معماری در رابطه با بازار کار رشته مهندسی معماری لازم است بدانید که در صورتی که فارغ التحصیلان این رشته از توانایی و مهارت بالایی برخوردار باشند آینده شغلی درخشانی در انتظارشان خواهد بود و با بیکاری مواجه نخواهند شد.فارغ التحصیلان این رشته می توانند در حوزه های طراحی (طراحی های اولیه ، طراحی اجزا و اجرای کار ) نظارت بر انجام عملیات ها (انجام دادن کار در عملیات اجرایی ساختمانی و همچنین مدیریت و هماهنگی اجرایی پروژهای معماری و شهرسازی) ، رهبری و سرپرستی دفترهای مشاور معماری و شهرسازی ، طراحی پارک‌ها و میادین شهری ، انجام کارهای پژوهشی و آموزشی در زمینه طراحی فضا ، اشتغال در کلیه سازمان های دولتی نظیر شهرداری، انجام کارهای طراحی دکوراسیون داخلی، تأسیس و سرپرستی مؤسسات پیمانکاری و احداث ساختمان ،مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن، بانک ها و … به فعالیت بپردازند.در صورت تمایل می توانید با کلیک بر روی لینک از بازار کار دیگر رشته ها از جمله بازار کار رشته مهندسی پزشکی ،بازار کار رشته هوشبری و بازار کار رشته اتاق عمل مطلع شوید. بازار کار عمران بازار کار عمران، بهتر از بسیاری از مشاغل ولی ... در ایران آمار دقیقی از میزان اشتغال مهندسان عمران در دسترس نمی باشد ولی طبق مصاحبه های انجام شده با شاغلین این حوزه و اخبار و تحلیل های موجود بازار کار مهندسین عمران به نسبت سایر مشاغل شرایط بهتری دارد و به تناسب میزان بودجه عمرانی دولت تغییر می کند. البته موضوع قابل توجه در مورد وضعیت اشتغال و استخدام فارغ التحصیلان مهندسی عمران همچون سایر فارغ التحصیلان دانشگاهی، عدم تناسب تقاضای بازار کار با تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی می باشد. موضوعی که در چند سال اخیر اغلب دانش آموختگان از آن رنج می برند و در بسیاری از مواقع مجبور می شوند در حوزه ای خارج از تخصص خود اقدام به کار نمایند. بنابراین وضعیت اشتغال مهندسی عمران در ایران همراه تابعی از قوانین و مقررات دولتی و همچنین بودجه عمرانی دولت در هر سال می باشد و از آنجا که بخش خصوصی نیز تابع قوانین و بودجه دولتی رشد و افول می کند، هر گونه تغییر در آن باعث افزایش و یا کاهش تقاضای نیروی کار در بازار نیروی انسانی خواهد شد. "مهندسین عمران می توانند در سایت ایران آرشیتکت به صورت فریلنسری کار کنید." حقوق مهندس عمران در شرکت های خصوصی در بخش خصوصی نیز درآمدها متفاوت است. شرکت های خصوصی بر اساس سیاست ها و شرایط خود، میزان حقوق و مزایای کارکنان خود را تعیین می کنند. البته باید به این توجه داشت که شرکت های خصوصی برای توانمندی و مهارت مهندس عمران بهای زیادی قایل بوده و اینها عوامل مهمی در تعیین میزان حقوق افراد می باشند. درآمد نامحدود برای کارآفرینان و صاحبان کسب و کار آن دسته از مهندسینی که به طور مستقل کار کرده و برای خود شرکتی راه اندازی کنند، در صورت داشتن تخصص کافی در ارائه با کیفیت ترین کار، درآمدهای بسیار خوبی می توانند کسب کنند. بازار کاری مهندس شهرسازی زمینه های کاری مهندس شهرسازی در کشور بسیار متفاوت و متنوع است. مهندس شهرسازی می تواند در سازمانهای وابسته به مسائل سکونتی و شهری از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، مراکز تحقیقاتی مسکن و شهرسازی، استانداریها، بنیاد مسکن، شهرداریهای مناطق و نواحی شهری و سازمانهای وابسته به آنها مانند دفاتر نوسازی بافتهای فرسوده، سازمان نوسازی، سازمان زیباسازی شهری و سازمانهای پیشگیری از مدیریت بحران استخدام شوند. همچنین فعالیت در بخش خصوصی - در شرکتهای مهندسین مشاور شهرسازی، معماری، برنامه ریزی منطقه ای و ... – زمینه شغلی مناسب دیگری برای مهندسان شهرسازی می باشد. در صورت داشتن سرمایه، تجربه و سایر شرایط لازم، مهندس شهرسازی می تواند به طور مستقل به تاسیس شرکت مهندسی مشاور شهرسازی بپردازد. مهندس شهرسازی برای اینکه بتواند مجوز لازم برای فعالیت در بسیاری از بخش ها را داشته باشد، باید از سازمان نظام مهندسی پروانه اشتغال به کار دریافت کند. "مهندسین شهرسازی می توانند در سایت ایران آرشیتکت به صورت فریلنسری کار کنید." یکی از کارهایی که مهندس شهرسازی می تواند انجام دهد، این است که به عنوان کارشناس رسمی دادگستری به حل پرونده های مرتبط به حوزه کاری خود بپردازد. برای این امر باید در آزمون مربوطه که در هر نوبت شرایط آن اعلام می گردد، شرکت کرده و مدرک کارشناس رسمی از دادگستری دریافت کند. با توجه به روند رو به رشد توسعه شهرها در کشور و لزوم بکارگیری متخصصان شهرسازی جهت برنامه ریزی، طراحی و اجرای پروژه های مرتبط، پیش بینی می شود در سال های آتی بازارکار و فرصت های شغلی مناسبی پیش روی مهندسان شهرسازی باش مهندس شهرسازی که در بخش دولتی استخدام شود، مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق دریافت می کند. در بخش خصوصی شرایط کمی متفاوت بوده و این مهندسان درآمدهای مختلفی کسب می کنند. تخصص، تجربه و مهارت از عوامل مهمی است که در بخش خصوصی بسیار مدنظر کارفرماها قرار می گیرد. با توجه به میزان تفاوت مهندسان شهرسازی در این موارد، درآمدهای آنها نیز با هم فرق دارد. بدیهی است هرچه فرد توانمندتر، متخصص تر و فعال تر باشد، درآمد بهتر و بالاتری کسب خواهد کرد. مهندس شهرسازی که به صورت مستقل شرکت مهندسی مشاور تاسیس می کند، با توجه به کیفیت خدمات، تعداد مشتریان و میزان فعالیتی که دارد، درآمد کسب خواهد کرد. بازار کار مهندس برق مهندس برق با توجه به گرایش های تحصیلی خود می توانند در نیروگاه ها، انواع کارخانجات (سیمان، خودروسازی، ذوب آهن و...)، سازمان های حوزه مخابراتی، صنایع نظامی و دفاعی و ...در بخش دولتی یا خصوصی مشغول به کار شود. البته بنا به گفته متخصصان زمینه های زیادی برای کارآفرینی در شغل مهندسی برق و راه اندازی کسب و کار مستقل وجود دارد که یک مهندس برق توانمند و ماهر می تواند با بررسی و شناخت نیازهای کشور در حوزه صنعت برق و مخابرات، در جهت رفع آنها اقدام کند. در خصوص میزان استخدام مهندس برق در کشور آمار و اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. اما با توجه به اهمیت زیاد و رو به رشد بودن این صنعت در کشور پیش بینی می شود روند استخدام مهندسان برق رو به افزایش بوده و به نسبت سایر مشاغل بازار کار خوبی داشته باشد. البته این به شرطی است که افراد جویای کار، افرادی توانمند و متخصص باشند. یکی از مشکلاتی که در حال حاضر کشور در بخش مهندسی برق با آن روبرو است، مهاجرت بسیاری از مهندسان برق توانمند به سایر کشورها و کم بودن متخصصان کارآمد در این بخش می باشد. امید است با بهبود کیفیت علمی همه دانشگاه ها و انگیزه و تلاش بیشتر دانشجویان متعهد، صنعت برق و مخابرات کشور با وجود مهندسان برق توانمند، ماهر و متخصص هر روز به سمت پیشرفت و توسعه بیشتر حرکت کند. "مهندسین برق و الکترونیک می توانند در سایت ایران آرشیتکت به صورت فریلنسری کار کنید." درآمد و حقوق مهندس برق در بخش خصوصی میزان حقوق و درآمد مهندس برق متفاوت است. هر شرکتی با توجه به اهداف مالی، توان مالی، نوع پروژه و گستردگی آن و برخی عوامل دیگر میزان حقوق و دستمزد کارکنان خود را تعیین می کند. البته قابل ذکر است که در بخش خصوصی عواملی مانند داشتن تجربه و تحصیلات مرتبط، تخصص و مهارت بالا، آشنایی با سیستم ها و نرم افزارهای کامیپوتری در استخدام افراد و تعیین میزان حقوق و دستمزد آنها بسیار مهم و کلید می باشند. در جدیدترین پژوهش صورت گرفته توسط تعدادی از متخصصان شغلی کشور، گروه های مختلف شغلی از نظر درآمدی مورد بررسی قرار گرفته اند. بر این اساس متوسط حقوق و درآمد مهندس برق در گروههای شغلی مختلف استخراج شده است.

 • مزیت های استفاده از یونیت دندانپزشکی طراحی شده با استادارهای روز دنیا

  مزیت های استفاده از یونیت دندانپزشکی طراحی شده با استادارهای روز دنیااز انجایی که کاردندانپزشکی بسیارحساس و طاقت فرسا می باشد و مدت زمانی که دندانپزشک بایدبرای درست کردن دندان بیماران خود صرف کند معمولا بیش از یک ساعت است از این رو استفاده از تجهیزات دندانپزشکی استاندارد کمک شایانی به بالا بردن عملکردش میکند. یکی از این ابزارهای اصلی یونیت دندانپزشکی است.با توجه به این مساله که استاندارد بودن  تجهیزات می تواند کمک شایانی در راحتی کار دندانپزشک کند به گونه ای که خستگی ناشی از کار طولانی برایش کمتر احساس شود.از انجایی که استاندارد بودن یونیت دندانپزشکی  که یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده دندانپزشک است و نحوه طراحی ان می تواند فشار برروی ستون فقرات دندانپزشک را به حداقل میزان ممکن برساند.نحوه قرارگیری ابزارها بر روی یونیت باید به گونه ای در دسترس باشد که دندانپزشک به راحتی بتواند از انها استفاده نماید وراتی دسترسی به گونه ای باشد که هیچ گونه فشاراضافی وارد نکند.مثلا در مدل های جدید شیلنگ ازبالا طراحی مدرن به کونه ای است که دیگر نیازی نیست تا دندانپزشک شیلنگ را خود بعد از استفاده در سرجایش قرار دهد و تنها کافی است بعد از مصرف ان را رها کرده تا شیلنگ به سرجای اولیه خود برگردد.نور استفاده شده در یونیت دندانپزشکی نیز باید به گونه ای باشد تا فشاری بر چشم در حین کا نیاورد در مدل های جدیدتر توجه به این نکته بیشتر شده است به گونه ای که دندانپزشک نور استانداردی برای انجام کار دارد که کمترین میزان فشار و خستگی را بر چشمهایش وارد می کند.طراحی یونیت ها باید به گونه ای باشد تا در هنگام تمییز کردن به راحتی تمامی قسمت های ان قابل تمییزکردن و ضدعفونی کردن باشد تا هیچ   سطحی از ان عفونی والوده ه نماند و به راحتی هرچه تمام ترهمه میکروب ها از روی ان ازبین بروند.اغلب دندانپزشکان عزیزی که قصد خرید یونیت دندانپزشکی برای مطب خود دارند برای تهیه بهترین محصول از همکاران خود مشورت میگیرند تا از تجربه انها در حین خرید استفاده نمایند. ولی نکته قابل ذکری وجود دارد و ان هم این است که اغلب دندانپزشکان شناخت کافی بر روی محصولات جدید وارد شده به بازار تجهیزات دندانپزشکی را ندارند از اینرو فقط محصولی را کهخود از قبل استفاده کرده اند و از ان راضی بوده اند معرفی می کنند.از اینرو بهتر است با مراجعه به سایت های معتبر فروش تجهیزات دندانپزشکی که امروز با قدرت بیشتری در حال فعالیت هستند و قصد دارند تا اگاهی و شناخت شما را برروی کالاها دندانپزشکی بالا ببرند انواع جدید محصولات را شناسایی کرده و باتوجه به عملکرد و قیمتی که هر کدارم از تهیزات دارند کالای مورد نظر خود را خریداری نمایید.یونیت دندانپزشکی نیز از جمله تجهیزاتی است که برای خرید با برندهای مختلفی روبرو هستیم ازجمله چینی و ایتالیایی فلذا انتخاب از بین این همه کار بسیار دشواری است از این رو سایت های ارائه دهنده تجهیزات دندانپزشکی مانند چراغی پیش روی شما قرا ر دارند و اگاهی شما را نسبت به خرید بهترین کالای مورد نظر بالا می برند. 

 • روش ویرایش فیلم در اندروید

  امروزه استفاده از نرم افزار ویرایش حرفه ای فیلم برای اندروید گسترش روز افزون و محبوبیت زیادی بین کاربران ایجاد کرده است.ما در این پست قصد داریم به بررسی نرم افزارهای برش دهنده فیلم اندروید بپردازیم.معرفی نرم افزارهای ساده برش فیلم اندروید - نرم افزار CyberLink PowerDirector- نرم افزار ویرایش فیلم و ویدئو ActionDirector- نرم افزار AndroVid Pro Video Editor- نرم افزار VidTrim Pro- نرم افزار KineMasterجهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص چگونگی ویرایش فیلم در اندروید به سایت سامانه رفع مشکلات رایانه ای هیواتک مراجعه فرمایید.www.heyvatech.com/web/articles/view/683/آموزش-ویرایش-فیلم-در-اندروید.html

 • آموزش نصب بازی های دیتا دار

  بازی های کامپیوتری و بازی هایی که در دستگاه های اندروید اجرا می شود همیشه طرفداران زیادی دارد. برخی از این بازی ها دارای دیتا می باشند و موضوع مهم چگونگی نصب بازی های دیتا دار در اندروید است. ما در این پست قصد آموزش نصب بازی های دیتا دار با کامپیوتر راداریم.فایل دیتا را باید همراه با بازی دانلود کنید. گوشی را به کامپیوتر وصل کنید و فایل بازی را روی گوشی خود نصب نمایید.سپس دیتا را از حالت فشرده خارج کرده و با توجه به پسوند آن که obb است یا Data. در یکی از فولدرهای obb و دیتا از فولدر android جایگذاری کنید.جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نصب بازی های دیتا دار در Blustacks به سایت هیواتک مراجعه نمایید.www.heyvatech.com/web/articles/view/686/آموزش-نصب-بازی-های-دیتا-دار.html

 • روش فرمت کردن فلش مموری

  دستگاه های ذخیره سازی نظیر فلش مموری امروزه کاربرد زیادی دارد.برخی از آن ها پس از مدت طولانی استفاده به دلایلی مثل ویروس ، خرابی ، آسیب یا غیر قابل خوانده شدن دچار مشکل می شوند و مجبور به فرمت آن می شویم.ما در این پست قصد آموزش روش فرمت کردن فلش مموری را داریم.فرمت فلش مموری در ویندوز اکسپلوررفلش مموری را به کامپیوتر یا لپ تاپ متصل کرده و سپس روی آن کلیک راست کنید و گزینه فرمت را از منوی باز شده انتخاب نمایید.در پنجره باز شده ، تیک گزینه Quick Format را بزنید و سپس روی دکمه start کلیک کرده و منتظر بمانید تا عملیات تکمیل شود.حال شما موفق به فرمت فلش مموری خود شده اید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت سامانه مشاوره تلفنی هیواتک مراجعه نمایید.www.heyvatech.com/web/articles/view/690/روش-فرمت-کردن-فلش-مموری.html

 • شرایط گرفتن مجوز پرورش عقرب در سبزوار

  آموزش هزینه نیستشرایط گرفتن مجوز پرورش عقرب در سبزوارپرورش عقرب,سود پرورش عقرب,چگونگی تکثیر عقرب,درآمد پرورش عقرب,روش پرورش عقرب در خانه,نحوه پرورش عقرب,راههای پرورش عقرب,مجوز تکثیر عقرب,فیلم پرورش عقرب,طرح پرورش عقرب,اموزش پرورش عقرب,فیلم تکثیر عقرب,شرایط پرورش عقرب,نحوه تکثیر عقرب,کلاس پرورش عقرب,مزرعه پرورش عقرب,مرکز پرورش عقرب,کارگاه پرورش عقرب,دوره پرورش عقرب,روش تکثیر عقربمعمولا مردم به دلايل قابل توجيهی عقرب ها را دوست ندارند. عقرب ها شکل ترسناکی دارند و از سوی دیگر، نیش آنها زهرآگین و کشنده است؛ هر چند می توان گفت، درباره خطرناک بودن نیش عقرب، همواره مبالغاتی صورت گرفته است، زیرا از میان هزاران نوع عقرب فقط زهر ۲۵ نوع عقرب قادر به کشتن انسان است.در میان چنین تنفر ریشه داری نسبت به عقرب ها، ثابت کردن این که عقرب ها شر مطلق نیستند کار دشواری خواهد بود.دستاوردهای نظری و تجربی دانشمندان ثابت می کند که زهر عقرب داروی اثربخشی در زمینه پزشکی و درمان بیماری ها به شمار می رود. به همین دلیل تولید و فروش زهر عقرب به روش مناسبی برای تولید ثروت و کسب درآمد برای برخی افراد تبدیل شده است.زهر عقرب حاوی پروتئین هایی است که می تواند برای درمان بیماری های از جمله روماتیسم مفصلی ( آرتریت روماتوئید)، بیماری های التهاب روده و بیماری اسکلروز متعدد استفاده شود. این بیماری ها که بسیاری از افراد را به ستوه آورده اند، می توانند حداقل تا حدودی با این موجودات ترسناک درمان شود.با توجه به این حقیقت هر گالن زهر عقرب ۳۹ میلیون دلار قیمت دارد و از این روی زهر عقرب در زمره گرانترین مایعات دنیا قرار می گیرد.با همه این تفاصیر عده ای در تمام دنیا در حال پرورش عقرب و تکثیر این موجود پرفایده هستند. زهر عقرب بازار جهانی بسیار خوبی دارد و چندسالی است که تب و تاب آن در سطح بین المللی ایجاد شده ، که دلیل آن دستیابی دانشمندان بریتانیایی به چندین داروی بسیار جدید و موثر از زهر عقرب شده و روز به روز داروهای بیشتری کشف و تولید خواهد شد که نیاز به تعداد عقرب بسیار زیاد و همچنین یک بازار قانونمند و استاندارد است.در حال حاظر زهر عقرب بیشتر بصورت قاچاق توسط بازرگانان ثروتمند اروپایی در هند و آفریقای جنوبی معامله میشود که با روند تولید داروهای جدید نیاز است کشور عزیزمان ایران و جوانان به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند و ارزآوری زیادی را نصیب کشور نمایند. زهر عقرب بازار بسیار خوب و دست به نقدی دارد. برطبق مستندات گمرکی زهر عقرب سودی برابر 300 الی 400 درصد دارد.چرا زهر عقرب ارزشمند است ؟زهر عقرب در رتبه نخست گران ترین مایع در جهان است. البته باید گفت که این مایع گران نیست بلکه بسیار ارزشمند است. علت ارزش بالای این ماده ، موارد کاربرد پزشکی آن بوده که در درمان صعب العلاج ترین بیماریهای بشر مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله بیماریهای مهمی که با این زهر ارزشمند درمان و کنترل میشود : ایدز ، سرطان ، دیابت ، روماتیسم مفصلی ، التهاب روده ، بیماری MS و.... می باشد.عقرب موجودی است که فراوانی زیادی در دنیا ندارد به همین دلیل موجودی بسیار استراتژیک است و جزو منابع طبیعی پرارزش محسوب میشود. همچنین تمامی گونه های عقرب زهر ارزشمندی ندارند و فقط 25 گونه عقرب است که زهر کشنده دارد و از این 25 گونه تنها 10 گونه است که کاربرد دارویی دارد و مابقی تنها برای تهیه پادزهر کاربرد دارد.توجه: بازار فروش زهر عقرب بازاری بی انتها بوده که هیچوقت به اشباع نخواهد رسید.آموزش هزینه نیست، یک سرمایه گذاری بلند مدت است.از کجا می توان در این عرصه ورود پیدا کرد ؟مانند هر کار دیگری برای شروع به راه اندازی یک مزرعه پرورش عقرب ، نیازمند گذراندن دوره آموزشی میباشید. بنابراین پله اول آموزش تمامی مراحل کار است. پس از یادگیری کار با عقرب می توانید بسته به فضایی که در دسترس دارید تعداد پرورشی خود را مشخص کنید.توجه : برای شروع میتوانید در یک اتاق یا انباری در منزل خود این کار را شروع کنید.توجه : حداقل سرمایه مورد نیاز برای شروع بکار و توجیه اقتصادی حدود 10 تا 20 میلیون میباشد و طبیعتا هرچقدر سرمایه گذاری بالاتر باشد میزان سود دهی نیز بیشتر خواهد بود. سود پرورش عقرب چقدر است ؟ما عقرب ها را برای زهرگیری پرورش خواهیم داد. زهر عقرب یک ماده بسیار ارزشمند است. مشتریان زیادی دارد. پرورش عقرب و مار سمی یکی از تجارتهای پرسود بین المللی بوده و میتوانید سودآوری و ارز آوری خوبی برای پرورش دهندگان داشته باشد. سود پرورش و تکثیر عقرب در بدترین شرایط 200% و در شرایط نرمال 300 الی 400 درصد است. اولین و مهمترین سئوال این است که چرا زهر عقرب اینهمه ارزشمند است ؟در کتب طب سنتی ایرانی نگارش یافته توسط طبیبان به نامی چون ملاصدرا ، ابوعلی سینا و... خواص بسیار زیادی برای زهر عقرب و همچنین خود عقرب ذکر شده است. سالهاست دانشمندان خارجی و حتی محققین ایرانی در حال تحقیق و مطالعه بر روی توکسین ها و پروتئین های زهر عقرب هستند.تا به امروز چند کشور در این زمینه به موفقیت های چشمگیری دست یافته اند و داروهای بسیار پرکاربرد و موثری را بوسیله زهر عقرب تولید و در دنیا توزیع کرده اند که متاسفانه کشور ما هم در بازار فروش زهر عقرب و هم تولید و فراوری داروهای وابسته به آن بسیار کند پیش رفته و هنوز جایگاه مناسبی در این زمینه کسب نکرده است.زهر عقرب حاوی پروتئین هایی است که می تواند برای درمان بیماری های از جمله کنترل انواع سرطان بد خیم و خوش خیم ، دیابت نوع 1 و 2 ، درمان و کنترل ایدز ، روماتیسم مفصلی ( آرتریت روماتوئید)، بیماری های التهاب روده و بیماری اسکلروز متعدد (MS) استفاده شود. به دلیل شفابخشی زهر عقرب در درمان این بیماری ها که بسیاری از افراد را به ستوه آورده اند و همچنین کم بودن و کمیاب بودن زهر آن ، قیمت بسیار زیادی دارد. آیا خود عقرب هم کاربردهای دیگری دارد ؟بدن عقرب سراسر شفاست. از دم آن که اصطلاحا به آن "تلسون" گفته می شود تا نوک چنگک هایش همه اجزای آن بسیار پرکاربرد و مفید برای انسان است. پودر عقرب خشک شده و همچنین روغن عقرب در طب سنتی بسیار تاکید شده است.**: کشور عزیزمان ایران اقلیم بسیار مناسبی دارد و چند نوع از ارزشمندترین عقربهای جهان را در خود جای داده است. به همین خاطر ، ایران پتانسیل بسیار بالایی را در تولید زهر عقرب ، خود عقرب و فرآورده های آن دارد که میبایست همه جوانان به این پتانسیل بینظیر توجه کرده و در شکوفایی این مهم گام بردارند. چگونه میتوان برای پرورش و زهرگیری عقرب تخصص کسب کرد ؟یکی از راحت ترین راههای کسب مهارت در زمینه پرورش عقرب ، شرکت در دوره های آموزشی که برگزار می شود خواهد بود. چرا که شرکت در این دوره ها کمک بسیاری در افزایش یادگیری ، شناخت بهتر عقرب ها و ریختن ترس شما خواهد شد. از دیگر مزایای شرکت در دوره های آموزشی آشنایی با افراد دیگیری است که در همین راه گام برداشته و کسب اطلاع از نظرات و اطلاعات آنها در این زمینه میباشد که این نیز به اندازه تمامی مطالب تدریس شده مهم می باشد.برای ورود به کسب و کار پرورش عقرب حتما باید در یک دوره آموزشی شرکت کرده و مدرک اخذ نمایید. و صرف مطالعه اطلاعات در کتب و اینترنت برای اینکار کافی نیست. سرفصل های آموزشی در دوره پرورش عقرب چیست ؟شناخت گونه های استراتژیک عقرب - پراکندگی جغرافیایی - مهمترین گونه برا پرورش - نحوه تکثیر و تولید مثل - نحوه تغذیه صحیح در پرورش - پوست اندازی و مراحل رشد - شرایط زیست محیطی - مراقبت ها و نگهداری در مزرعه - شناخت عوامل بیماری زا - میزان تولید زهر - روشهای بازاریابی و مارکتینگ در ایران و جهان - وضعیت بازار تقاضا - کاربردهای زهر مایع و خشک - روش ها و زمان های زهرگیری - مراحل راه اندازی مزرعه در ایران و... آیا برای شروع به کار راه اندازی یک مزرعه پرورش عقرب نیازمند مدرک معتبر هستیم ؟برای شروع به اینکار داشتن یک مدرک معتبر الزامی است و در تمامی مراحل اخذ مجوز از سازمانهای ذیربط این مدارک را از شما خواهند خواست. بنابراین برای کار کردن قانونی در این زمینه نیازمند مدرک معتبر خواهید بود. کجا میتوان دوره های پرورش عقرب را گذراند و مدرک معتبر اخذ نمود ؟در حال حاظر به دلایل مختلفی مانند : کمبود امکانات درسی ، آزمایشگاهی ، اساتید متخصص و... آموزش این دوره ها در سراسر کشور برگزار نمی شود. به همین خاطر ما در مجموعه ایران عقرب (iranaghrab) ، سعی کرده ایم دوره های مختلفی را در چند شهر ایران برگزار کنیم.از جمله شهرهایی که دوره پرورش عقرب در آن برگزار خواهد شد : شیراز به عنوان مهد آموزش پرورش عقرب و تهران جهت سهولت دسترسی عزیزان از اقصی نقاط کشور

دوست دارید ما برایتان وبسایتتان را تزیین کنیم ؟ ۲۸ خرداد ۱۳۹۶

بعد از ساخت وبسایتتان شما ممکن است به عنوان یک کاربر مبتدی با دیدن این همه امکانات کمی سردرگم شده باشید ما برای معرفی کسب و کار و پیشه تان یک وبسایت زیبا با امکانات فوق العاده  تنظیم می کنیم و به شما کمک میکنیم که بدون مشکل بتوانید بدون دانش خاصی مدیر وبسایت خود باشید .معمولا یکی از دغدغه های داشتن یک وبسایت ابتدای کارو استارت آن می باشد ،با امکانی که امروز ما به شما پیشنهاد می دهیم استارت کا بشتر بخوانید

بخش ارسال مطلب
بخش قالب
بخش مدیریت فایل
بخش تنظیمات